Hvad er coaching?

Hvad er coaching?

“Professionel coaching er et løbende professionelt forhold, som hjælper mennesker til at skabe ekstraordinære resultater i deres liv, karriere, virksomhed eller organisationer. Gennem coachingprocessen uddyber klienterne deres viden, forbedrer deres præstationsevne og forøger deres livskvalitet.”

Coaching er en samtaleform, der tager udgangspunkt i, at de bedste svar og løsninger skabes i os selv. Familie, venner, kolleger etc. kan komme med nok så velmente råd, men de er sjældent brugbare for netop os, da vi hver især ser verden på vores helt egen måde. Vi har vores helt eget unikke “landskab”, opbygget gennem et helt liv, som ingen andre helt kan sætte sig ind i.

Via coachens nysgerrige spørgsmål får du mulighed for at fokusere, lytte til din indre stemme, fortælle og forstå din historie og dit værdigrundlag og skabe nye og bedre historier om dig selv og din udfordring.

Coaching er hverken rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et refleksionsværktøj, som udfordrer dig på dine tanker, holdninger, ideer, normer, idealer og værdier.

Som udgangspunkt er du ekspert på indholdet og coachen er ekspert på kommunikationsformen. Coaching bygger på teorier om læring og udvikling som en naturlig del af menneskers liv, og målet med coaching er i høj grad, at man bliver i stand til at regulere sine tanker, følelser og handlinger, og at man lærer af enhver situation i sit liv og dermed fremadrettet bliver mere ressourcestærk. Hvis man ikke mestrer sit indre spil, taber man med stor sandsynlighed sit ydre spil. Med andre ord, din største modstander skal ikke findes udenfor dig selv, men inde i dit eget hoved.

Coaching har fokus på nutiden og fremtiden, men inddrager ressourcer, læring og succesoplevelser fra fortiden.

Læs mere om, hvordan coaching kan hjælpe dig her

Læs om, hvordan man vælger en god coach her