Metode

Metode

Min måde at coache på navigerer mellem en systemisk/socialkonstruktionistisk/narrativ tilgang, en psykodynamisk tilgang og en kognitiv tilgang alt efter, hvem jeg coacher. Enhver har sin helt egen unikke problemstilling.

Jeg coacher altid med afsæt i dine værdier og styrker: Værdier fordi de er fundamentet for alt, hvad vi gør, siger, synes, mener osv. og dermed er meget vigtige pejlemærker for, hvad der er meningsfuldt og væsentligt for netop dig og dit liv. Og styrker, fordi mennesker, der bruger deres styrker hver dag er op til 6 gange så engagerede i deres liv og arbejde, som dem, der ikke gør. Vi trives simpelthen bedre, når vi bruger vores styrker.

Min hensigt er at skabe mest mulig refleksion og forstyrrelse i din vante tankegang og måde at anskue verden på, da dette er en vigtig forudsætning for mere dybtliggende forandring.Der findes mange perspektiver på og oplevelser af en given udfordring. Gennem mine nysgerrige, uddybende og til tider konfronterende spørgsmål får du adgang til helt nye tanker og en helt ny forståelse for din adfærd og forholdemåde.

De fortællinger vi har om os selv og hinanden former os. Vi bliver den historie, vi fortæller os selv. Men der findes alternative historier, som giver et helt andet perspektiv på både fortid, nutid og fremtid, og det er netop her min opgave som coach at bevidstgøre dig om dine gamle uhensigtsmæssige fortællinger og sammen med dig skabe nye, mere konstruktive fortællinger.

Læs mere om værdier her

Læs mere om styrker her

Læs hvad andre kunder siger her