Profil

Jeg har siden 2006 drevet virksomheden Charlotte Gundorph Coaching. Med en mangeårig baggrund i voksenundervisning/vejledning valgte jeg i 2005 at videreuddanne mig til life- og businesscoach. Siden da har jeg taget adskillige coachuddannelser og kurser indenfor coaching, psykologi og mindfulness. Senest en 2-årig EMCC-akkrediteret international master i Businesscoaching.

Mit kerneområde er Work-Life Balance, herunder stresscoaching og karrierecoaching. Jeg hjælper ud fra en holistisk tilgang mennesker med at tage personligt lederskab og handle på deres dybeste ønsker, samt skabe balance mellem deres karriere, privatliv og fritid ved bl.a. at afklare og omsætte værdier til daglig praksis.

Mine værdier/ min drivkraft

At arbejde med menneskelig udvikling, både min egen og andres, har altid været min drivkraft og passion. Min overbevisning er, at vi altid har et valg i enhver situation. Faktisk består hele vores liv af en række valg, som vi foretager bevidst eller ubevidst, desværre oftest ubevidst.

Alt hvad der sker i vores liv lige nu er et resultat af tidligere valg. Denne bevidstgørelse af, at vi har et valg i enhver situation, et valg om, hvordan vi vil reagere på forskellige input, hvad vi vil bruge vores liv på, hvem vi vil omgås osv. er en af mine vigtigste missioner, når jeg coacher.

Coachinguddannelser og kurser

2010-2013: Master of Business Coaching, MBC (EMCC akkrediteret – European Mentoring & Coaching Council). 2-årig master hos Copenhagen Coaching Center.

2007: Stresscoach, Forebyg Stress

2006-2007: NLP coach, Anthony Robbins, USA

2005: Life-og business coach, Manning Inspire  , anerkendt af den internationale brancheorganisation, International Coach Federation.

Herudover har jeg taget adskillige kurser i kognitiv coaching, positiv psykologi, styrkebaseret coaching, ACT (Acceptance & Commitment Therapy), narrativ coaching, systemisk coaching, protreptisk coaching, værdibaseret coaching, helhedsorienteret lederskab, enneagrammet,  kollegial supervision og mindfulness.

Jeg udvikler mig løbende gennem kurser, netværk og supervisionsgrupper for at kunne levere den viden og de værktøjer, der er brug for i min coaching.

Jeg har naturligvis 100% tavshedspligt og arbejder ud fra de af EMCC og ICF definerede retningslinjer for god coaching etik.

Læs mere om min metode her