Proaktiv

Anerkender du dit ansvar, eller giver du omgivelserne skylden?

Forandringer sker, uanset om vi ønsker dem eller ej. Men vi kan være bevidste og selv til en vis grad styre forandringerne i stedet for at lade os styre af dem. Vi kan frivilligt foretage ændringer i et ikke-velfungerende liv, eller vi kan stå passivt og vente på, at forandringen selv indtræffer. Det kan f.eks. være at vi bliver fyret, vores familie går i opløsning, vi bliver syge osv. Problemet med den slags ting er, at vi ofte selv har ladet det komme så vidt ved bare at lade stå til og ikke tage ansvar i tide. Det er hårdt at komme helt herud, fordi det føles som om løbet er kørt. Så det er bedre at foregribe begivenhedernes gang i det omfang, det er muligt. Det gør vi ved at være proaktive. Vaner ligger i den ubevidste brug af hjernen og begrænser os og holder os indenfor vores komfortzone, hvor der er trygt og godt, men også ret kedeligt. Det er ikke her den store udvikling foregår og nye resultater bliver skabt. Det er nemlig kun, når vi overskrider vores egne grænser, at vi udvikler os. Når vi gør det, vi ikke plejer at gøre, som måske oven i købet føles ubehageligt og utrygt, men som ikke desto mindre er nødvendigt for at bevare vores selvrespekt og integritet.

Hvad vil det overhovedet sige at være proaktiv?

Et proaktivt menneske tager ansvar for sit eget liv. Anerkender sit ansvar i stedet for at skyde skylden på omgivelserne, chefen, kollegerne, livsbetingelserne, opdragelsen og opvæksten. Det proaktive menneske er på forkant med begivenhedernes gang og handler på baggrund af sine egne bevidste valg, som igen er baseret på værdier og ikke bare følelser alene. Det proaktive menneske har afklaret sine værdier og lader sig lede af dem og sin vision i enhver situation. Skal der tages en beslutning, træffes et valg, prioriteres osv., handler det proaktive menneske altid udfra sine overordnede værdier. Kursen holdes støt og roligt frem mod visionen, og man lader sig lede af sit kompas, nemlig kerneværdierne.

Det modsatte af et proaktivt menneske er et reaktivt menneske, som let påvirkes af sine omgivelser. Er vejret godt har de det godt, men regner det påvirker det både deres indsats og indstilling. Det gælder selvfølgelig også sociale relationer. Behandler andre mennesker dem godt, har de det godt, men hvis ikke, bliver de indesluttede og defensive. Det reaktive menneske baserer sit følelsesliv på andre menneskers optræden og tillader på den måde andres svagheder at kontrollere dem.

Det proaktive menneske har altid sit eget vejr med sig og er i stand til at undertrykke en impulshandling til fordel for en vurdering. Selvfølgelig bliver proaktive mennesker også påvirket af udefrakommende faktorer. Men deres reaktion på disse er baseret på værdier og bevidste valg. Det er vores godkendelse af, hvad der sker med os, der er problemet, i langt højere grad end det, der reelt sker med os. Man er, hvem man er i dag som et resultat af de valg, man traf i går. Man erkender, at man er “response-able”. Vi har evnen og muligheden for at vælge vores svar og reaktion.

Sproget er en god rettesnor for, hvordan vi ser os selv, om vi er proaktive eller reaktive. Et proaktivt sprog indeholder: jeg kan, jeg vil, jeg ønsker, jeg foretrækker osv. Det reaktive sprog indeholder derimod: Jeg kan ikke, jeg er nødt til, jeg håber, jeg bør, hvis bare sådan og sådan…

Det er meget nemt at ryge over i det reaktive mode, så vi er nødt til at tvinge os selv til at stoppe op og tage 3 dybe indåndinger, før vi reagerer pr. automatik. Tænke efter: Hvad er det for et menneske, jeg optimalt set gerne vil være? Hvordan vil jeg gerne opfattes af andre? Fører den her reaktion mig henimod min overordnede vision, og er den i tråd med mine værdier? I det rum, der eksisterer mellem den ydre påvirkning og vores reaktion på den, har vi faktisk friheden til at vælge i overensstemmelse med vores værdier. Det er her vores selvstændige vilje ligger.

Øvelse i at beherske rummet mellem påvirkning og reaktion

Når du får lyst til prompte at reagere (reaktivt), så prøv at gøre følgende:

  1. Tving dig selv til at stoppe op, og tag et par dybe indåndinger, og forbind dig med dine 5 kerneværdier, før du reagerer pr. automatik.
  2. Mål så på en skala fra 1-10, hvor vigtig den pågældende situation egentlig er for dig (er det f.eks. meget vigtigt for dig at få ret, eller betyder det i virkeligheden ikke så meget? Kunne der evt. være et kompromis? )
  3. Hvad er din umiddelbare reaktion (er det vrede, irritation, frustration, angst, misundelse osv.)
  4. Tænk over dine 5 kerneværdier. Hvordan harmonerer den reaktive reaktion med dem?
  5. Vælg nu en proaktiv reaktion i stedet. Hvordan ville det menneske, du optimalt set ønsker at se dig selv som, reagere i denne situation?

Det er ikke sikkert, at det i starten lykkes hver gang, men jo mere du øver dig, jo bedre bliver du til at beherske dig.

Læs om Corona, mindset og værdier her

Læs mere om mindset her

Læs mere om tanker her

Læs om leveregler her

Læs om værdier her

Læs om, hvordan frygt fjerner dig fra dine værdier her