De 24 styrker

Der findes 24 styrker, som er universelle, positive, menneskelige karaktertræk, vi alle indeholder dog i forskellig prioriteret rækkefølge. Disse 24 styrker inddeles i 6 overordnede kategorier eller dyder. Ofte vil man have flere styrker inden for en eller flere bestemte kategorier.

Læs mere om styrker her

Visdom og viden 

 • Kreativitet / opfindsomhed / originalitet
 • Nysgerrighed og interesse for verden
 • Dømmekraft / kritisk tænkning /et åbent sind
 • Videbegær / kærlighed til læring
 • Perspektiv

Mod

 • Modighed
 • Vedholdenhed
 • Ærlighed
 • Energi og gejst

Medmenneskelighed

 • Nærhed
 • Venlighed
 • Social intelligens

Retfærdighed

 • Teamwork
 • Retfærdighed
 • Lederskab

Mådehold

 • Tilgivelse
 • Beskedenhed og ydmyghed
 • Fornuft og grundighed
 • Selvkontrol
 • Transcendens.

Transcendens

 • Værdsættelse af skønhed og det sublime
 • Taknemmelighed
 • Håb
 • Humor
 • Åndelighed

Se hvordan du tager testen her