Mindfulness – grundprincipperne

Nedenfor kan du læse om grundprincipperne i mindfulness 

1. Ikke at dømme eller vurdere

Vores hjerne har en tendens til konstant at vurdere, evaluere, kategorisere og dømme det, vi oplever som godt eller dårligt. Vi opvejer vores oplevelser ift. egne/andres forventninger og normer, der ofte er baseret på frygt. Frygt for ikke at være god nok, at der vil ske noget forfærdeligt, at vi ikke får det, vi gerne vil have osv.

For at kunne håndtere stress, er vi nødt til at være bevidste om vores indre “dommer”, så vi kan se os selv klart og forstå vores egne automatiske reaktionsmønstre og tanker, som ofte slet ikke er relaterede til virkeligheden, men som har en tendens til at overtage vores hjerne.

 

2. at være tålmodig

Vi kommer ikke nogen vegne, før vi slipper ideen om, at vi skal nogen vegne. Vi mennesker har en tendens til at ville fremskynde ting. Vi skynder os gennem nogle øjeblikke for at komme videre til andre “bedre” øjeblikke. Men ting har ofte deres eget tempo og hverken kan eller bør fremskyndes. Dette gælder også udvikling, kompetencer, stress, følelser osv. Vi er nødt til at give os selv lov til at være i det, der er. Det er en del af livet, som det ser ud lige nu. Vi behøver ikke fylde hvert øjeblik med aktiviteter eller tanker. Faktisk er det modsat; det er først når vi slipper utålmodigheden, at vækst og udvikling kan ske.

3. at have et åbent/barnligt sind (beginners mind)

Vi har en tendens til at se livet gennem et slør af tanker, forventninger og erfaringer.  For at se Nu’ets rigdom er nødt til at udvikle et åbent, nysgerrigt, undrende sind uden antagelser og forbehold. Have en vilje til at se alt, også trivialiteter, med friske øjne, som var det første gang. Ethvert øjeblik er unikt og indeholder unikke muligheder. Et åbent sind gør os mere modtagelige over for disse muligheder og gør os nærværende i livet og vores relationer.

4. at være tillidsfuld

Det er vigtigt at udvikle en grundlæggende tillid os selv og vores egen visdom. Vi må stole på vores egen intuition og autoritet, fremfor altid at søge råd hos andre.Også selv om vi tager fejl ind i mellem. Hvorfor skulle vi ikke lytte til os selv, hvis noget ikke føles rigtigt? Når vi efterligner andre, er vi på vej i den gale retning, væk fra os selv. Vi kan ikke være et andet menneske, men vi kan blive bedre til at være os selv. Når du dyrker mindfulness, øver du dig i at lytte til og stole på dig selv og tage ansvar for at være den, du er. Tillid til dig selv hjælper dig også med at have tillid til andre og se det bedste i dem.

5. Ikke at stræbe efter noget

Mindfulness handler i sin essens om at slippe vores ambitioner og handlinger for en stund. Næsten alt vi gør i den vestlige verden, gør vi for at opnå et eller andet. Vi lægger stor vægt på præstation, fremskridt og handling. Selv vores fritid fylder vi med gøremål og handlen. Men paradoksalt nok er det ofte, når vi ikke handler, at kreativitet og evnen til at tingenes sammenhæng klart opstår. Det ikke at handle har dog ikke noget med passivitet eller dovenskab at gøre, men indebærer, at man overlader tingene til sig selv og lader dem ske på deres egen måde.

6. at være accepterende

At acceptere handler om at anerkende det, der er i dette øjeblik. Se tingene, som de er i Nu’et.  Det kan være stress, smerter, sygdom, dårlige arbejdsforhold, overvægt, ensomhed osv. osv.Vi er nødt til at finde os til rette med tingene, som de er og acceptere dem. Ofte spilder vi en masse energi på at have modstand på og benægte tingenes tilstand. Vi prøver at tvinge tingene til at være, som vi gerne vil have dem til at være. Men det skaber som regel bare frustration og anspændthed og forhindrer positiv udvikling i at ske. Vi er nødt til at være villige til at anerkende og acceptere tingene, som de er lige nu, før vi kan ændre noget. Først da kan vi handle konstruktivt og hensigtsmæssigt. Hvis vi har et klart billede af, hvad der foregår, vil vi også i højere grad vide, hvad vi skal gøre ved det.

7. at give slip (letting go)

Vores bevidsthed har svært ved at give slip på bestemte følelser, tanker og erindringer. Hvis de er behagelige, prøver vi at forlænge dem og trække dem ud. Hvis de er ubehagelige, prøver vi at slippe af med dem og forhindre dem. At give slip betyder, at vi holder op med at klynge os til noget som helst, uanset hvad det er. Det kunne være fortiden, personer, ideer, tanker, følelser, håb, synspunkter, ønsker, historier om os selv og andre eller ideen om, hvem vi er. Grunden til, at vi klynger os til disse ting, er for at have en eller anden følelse af forankring og tryghed i livet, men vi kan ganske enkelt ikke udvikle os og komme videre, hvis vi ikke er villige til at give slip ! Jo mere vi klynger os til noget, jo mere sårbare bliver vi overfor tab.

Førstehjælp til stress. Læs her