Mindfulness reducerer stress

mindfulness

mindfulness

Brug mindfulness dagligt og reducer stress

It’s not that mindfulness is the ”answer” to all life’s problems. Rather, it is that all life’s problems can be seen more clearly through the lens of a clear mind. (Jon Kabat-Zinn)

Mindfulness er en ældgammel buddhistisk praksis, som bl.a. er en integreret del af yoga og meditation. Det er et fantastisk redskab til at håndtere både et komplekst og stresset arbejdsliv og et liv med familie og små børn. Alle kan have stor glæde og gavn af at lære mindfulness og bruge det dagligt. Undersøgelser og forskning viser, at de organisationer, der implementerer mindfulness, reducerer medarbejderstress dramatisk og på samme tid højner produktiviteten betragteligt.

Den grundlæggende ide med mindfulness er at være bevidst sansende til stede i Nuet og kultivere en tilstand af nysgerrig, accepterende ikke-dømmende åbenhed. Livet udfolder sig i en række nuer, og hvis vi ikke er opmærksomme og nærværende i disse øjeblikke, opdager vi ikke vores rige og dybe muligheder for vækst og forvandling. Du bliver bedre til at holde dig fokuseret, rolig og afbalanceret i pressede situationer. Du opnår større klarhed, fokus og indre ro, samt større rummelighed overfor andre mennesker (kolleger, familie, partner, børn). Du bliver bedre til at leve med dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser og udvikler tilstedeværelse i nuet, klarhed og fleksibilitet.

At leve mindfuldt er en måde at disciplinere sindet på. Ved at praktisere mindfulness dagligt opøver du en evne til ikke at lade dig distrahere af negative automattanker, bekymringer, støj, stress og uro. Du får en dyb forståelse for dine egne mentale mønstre og hvordan de påvirker din opfattelse af virkeligheden. Du lærer at acceptere virkeligheden, som den er og ikke lade dig styre af frygt.