+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Lytter du aktivt, når du kommunikerer med din partner, dine børn, venner eller kolleger?

Det at skabe nærvær og lytte aktivt har en meget stor betydning for kvaliteten af vores sociale relationer.

Der er forskel på at høre og at lytte. Når vi hører, opfanger øret bare nogle lydbølger, men vi er egentlig ret passive, og måske sidder vi og tænker på andre ting, samtidig med, at vi hører de ord, der bliver udtalt.
Hvis vi lytter derimod, deltager vi aktivt og bevidst i samtalen. At lytte er en måde at anerkende andre menneskers eksistens på. Vi fortæller den person vi lytter til, at vedkommende har betydning, at vi ser og anerkender dem, og vi skaber dermed tillid og nærhed og giver den anden mod til at stå frem som sig selv og dvæle ved det, der er vigtigt for hende.
Mange mennesker er desværre ret dårlige til at lytte. Det at være en god lytter kræver nemlig energi, koncentration, engagement og træning. Vi orker ikke lige at se verden fra den andens ståsted, fordi vi har travlt med egne gøremål eller er optaget af tanker om os selv. Når vi lytter, er det ofte med udgangspunkt i os selv. Vi sidder og lytter til en god ven, og det vi hører minder os om noget, vi selv har oplevet eller følt, og så snart, der bliver en pause, fortæller vi om os selv. Vi har hele tiden en indre dialog kørende, og vi leder efter bekræftelse på vores egne tanker. Hvis der er noget, der ikke passer ind i det billede, vi allerede har dannet os af situationen eller den historie, vi har om personen, overhører vi det og risikerer dermed kun at høre det, vi ønsker at høre.
Vil du være en god lytter, og dermed skabe bedre relationer, kræver det, at du bevidst dæmper din egen indre dialog og lytter nysgerrigt (som et barn), åbent og helt uden forudindtagede holdninger, udenom dine egne mentale modeller. At du  virkelig prøver at forstå den andens perspektiv, hopper over i den andens landkort for en stund og ser verden gennem hendes øjne. At du ikke evaluerer, fortolker og dømmer det, den anden fortæller, men accepterer vedkommende præcis, som den, hun er. Og at du  bruger dine sanser og din intuition, registrerer den andens kropssprog, tonefald, mimik, følelser, alt det subtile i samtalen, som har afgørende betydning.