+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Mindfulness

Mindfulness eller Fuld opmærksomhed er en ældgammel buddhistisk praksis, som hjælper os med at være til stede lige her og nu, i dette øjeblik, i Nuet. Men man behøver hverken være buddhist eller yogi for at praktisere det. Faktisk ser man flere og flere ansatte i virksomheder dyrke mindfulness og dermed opnå større robusthed overfor stress, større klarhed, fokus og indre ro, større rummelighed over for kolleger og ansatte, mere passion og større autenticitet.

At være mindful er i virkeligheden en livsstil. Det er at leve livet ærligt med en dyb forståelse for egne mentale mønstre og for, hvordan de påvirker vores opfattelse af virkeligheden. Det er at acceptere virkeligheden præcis som den er og ikke lade sig styre af frygt. Det er at være opmærksom på en bestemt måde med vilje, i dette øjeblik uden at være forudindtaget eller dømmende. At have alle sanser åbne øjeblik for øjeblik. Denne form for opmærksomhed gør os i stand til at møde verden, livet og nuet med en større accept og rummelighed, en højere grad af årvågenhed og klarhed, et større overblik, koncentration og fokus, et større flow i det, vi beskæftiger os med, og et større overskud ift. andre mennesker, arbejde osv.

Mindfulness er en måde at disciplinere sindet på. Ved at praktisere mindfulness dagligt opøver man en evne til ikke at lade sig distrahere af negative automattanker, bekymringer, støj, stress og uro. Faktisk er det et fantastisk effektivt redskab ift. stresshåndtering. Herudover skærper det sanserne, som opleves dybere og mere intense. Lyde, smags- og synsindtryk bliver rigere og mere nuancerede. Livet består af en række Nuer, og hvis vi ikke erkender det og er absolut nærværende i disse øjeblikke og i det vi gør lige nu, går vi glip af rigtig meget. Det skaber problemer for os, da vores handlinger og tanker bliver automatiserede og ubevidste og ofte styres af frygt og usikkerhed. Vi binder energien frem for at frigive den og dermed opleve større livskvalitet og passion. At leve mindfuldt vil sige at leve bevidst og autentisk uden filter. At være i kontakt med sin egen indre kerne og leve ud fra den.