+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Styrker er et vigtigt og veldokumenteret værktøj indenfor den positive psykologi og fokuserer på og fremhæver det, der virker bedst.

Helt kort fortalt er en styrke noget vi er gode til og nyder at gøre.

Man skelner mellem kompetencer og færdigheder og styrker. Hvor kompetencer og færdigheder er det, vi har lært og udviklet over tid (noget ydre, som sagtens kan give selvtillid, fordi vi føler os kompetente), er styrkerne det, vi er helt naturligt gode til og virkelig nyder at gøre. De forekommer nærmest at være medfødte eller automatiske. Når vi bruger vores 5 VIA-styrker, føler vi  os autentiske, som vores virkelige jeg eller som en fisk i vandet (altså i vores rette element). De er veludviklede neurale stier i vores hjerne, som motiverer og engagerer os indefra, giver os energi og får os til at performe optimalt, hvis vi vel og mærke træner og styrker dem. Vi trives med at bruge dem, uanset om vi får løn for det eller ej. Styrkerne  løfter vores kompetencer og styrker vores selvværd.

Undersøgelser viser, at bruger vi vores styrker hver dag, bliver vi 6 gange mere engagerede i det, vi laver, har lettere ved at når vores mål og oplever en betydeligt højere tilfredshed med livet, oplever mindre stress og trives bare bedre.

Herudover vil det at kende, balancere og bruge dine styrker bevidst bevirke, at du oplever en højere grad af handlekraft og evne til at kunne håndtere de udfordringer du møder på din vej, at du oplever at være mere robust ift. stress, oplever mere meningsfuldhed og bedre relationer.

Styrker er ikke bare det, vi er gode til, men også det, vi glæder os til at gøre og virkelig nyder. Når vi er i det felt, hvor vi bruger vores styrker på en balanceret måde, altså hverken over- eller underbruger dem,  føler vi os fulde af energi og glemmer alt om tid og sted og har bare fokus på opgaven. Efterfølgende vil vi føle os opløftede og tilfredse. Den tilstand, der kaldes flow. Læs mere om flow her.

Styrkerne handler om hvordan vi kan lide at gøre tingene og gå til arbejdsopgaverne og afspejler vores værdier. Der findes 24 styrker.

De 24 styrker

Kend dine styrker, og skab mere trivsel i din hverdag

Spot andres styrker, og skab bedre relationer

Tag en gratis styrketest

Få feedback på din styrketest