Metode

Hvordan arbejder jeg?

Med afsæt i den anerkendende tilgang til systemisk teori og metode coacher jeg dig til at tage personligt lederskab og blive en proaktiv, bevidst og intelligent medspiller i dit eget liv og arbejde. Jeg tager udgangspunkt i dit individuelle og unikke “landkort” og situation, og ud fra min brede palette af metoder og værktøjer, udvælger og designer jeg det, der for lige præcis dig vil skabe en positiv udviklingsproces og bæredygtig forandring.

Afhængig af din situation, behov eller særlige ønsker,  tager vi afsæt i dine  værdier, styrker, talenter, erfaringer, ressourcer, interesser osv.

Værdier

Dine kerneværdier er fundamentet for alt, hvad du tænker, føler, gør og siger. De er dine grundlæggende principper og meget vigtige pejlemærker for, hvad der er værdifuldt og meningsfuldt for dig, dit liv og arbejde. De er drivkraften for din motivation og din lyst til at forpligte dig og tage ansvar.

At forstå dig selv og dine værdier er ligeledes en vigtig forudsætning for dine relationer og dit samarbejde med andre, da de jo netop handler om, hvordan du ønsker at opføre dig overfor dig selv, men også overfor familie, venner og kolleger. De afspejler, hvad for et menneske, du dybest set ønsker at være i verden og indeholder dermed vigtig selvindsigt.

Styrker

De mennesker, der bruger deres styrker hver dag er op til 6 gange så engagerede i deres liv og arbejde, som dem, der ikke gør. Vi trives simpelthen bedre, når vi bruger og udvikler vores styrker.

At kende dine styrker, gør det også nemmere for dig at “brande” dig selv og fortælle andre, hvad du er god til fx i en arbejdssituation.

Styrker kan både omhandle dine VIA styrker eller dit “hvordan” du kan lide at udføre dine arbejdsopgaver , dine talenter eller dit “hvad” du er dygtig til rent fagligt og kan lide at blive anerkendt og belønnet for, og herudover kan styrker også omhandle dine ressourcer, interesser og netværk.

Min intention er:

at skabe mest mulig refleksion og “forstyrrelse” i din vante tankegang og måde at se verden på, da dette er en vigtig forudsætning for mere dybtgående forandring. Der findes mange perspektiver på og fortolkninger af en situation, og gennem mine nysgerrige, uddybende og til tider konfronterende spørgsmål får du adgang til nye tanker og fortolkninger og ny forståelse for din egen adfærd og forholdemåde.

De fortællinger vi har om os selv og hinanden former os. Vi bliver den historie, vi fortæller os selv og andre. Men der findes alternative historier, som giver et helt andet perspektiv på både fortid, nutid og fremtid.

Min opgave som coach er at bevidstgøre dig om dine gamle uhensigtsmæssige fortællinger og sammen med dig skabe nye, mere opløftende og konstruktive fortællinger.

Læs mere om værdier her

Læs mere om styrker her

Læs hvad andre kunder siger her