Metode

Metode

 

Med afsæt i den anerkendende tilgang til systemisk teori og metode coacher jeg dig ud fra en holistisk tilgang til at tage personligt lederskab og blive en proaktiv, bevidst og intelligent medspiller i dit eget liv og arbejde. Jeg tager udgangspunkt i dit individuelle og unikke “landkort” og problemstilling, og ud fra min brede palette af teknikker og værktøjer, udvælger jeg det, der for dig vil skabe en positiv udviklingsproces og bæredygtig forandring.

Jeg tager altid afsæt i dine værdier og styrker: Værdier fordi de er fundamentet for alt, hvad vi gør, siger, synes, mener osv. og dermed er meget vigtige pejlemærker for, hvad der er meningsfuldt og væsentligt for netop dig og dit liv. Og styrker, fordi mennesker, der bruger deres styrker hver dag er op til 6 gange så engagerede i deres liv og arbejde, som dem, der ikke gør. Vi trives simpelthen bedre, når vi bruger vores styrker og lever efter det, vi tror på.

Min hensigt er altid at skabe mest mulig refleksion og “forstyrrelse” i din vante tankegang og måde at se verden på, da dette er en vigtig forudsætning for mere dybtliggende forandring.Der findes mange perspektiver på og oplevelser af en given udfordring. Gennem mine nysgerrige, uddybende og til tider konfronterende spørgsmål får du adgang til helt nye tanker og en helt ny forståelse for din adfærd og forholdemåde.

De fortællinger vi har om os selv og hinanden former os. Vi bliver den historie, vi fortæller os selv og andre. Men der findes alternative historier, som giver et helt andet perspektiv på både fortid, nutid og fremtid. Min opgave som coach er at bevidstgøre dig om dine gamle uhensigtsmæssige fortællinger og sammen med dig skabe nye, mere opløftende og konstruktive fortællinger.

Læs mere om værdier her

Læs mere om styrker her

Læs hvad andre kunder siger her