+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Hvad er coaching?

Coaching er en samtaleform, der tager udgangspunkt i, at de bedste svar og løsninger skabes i os selv. Familie, venner, kolleger etc. kan komme med nok så velmente råd, men de er sjældent brugbare for netop os, da vi hver især ser verden på vores helt egen måde. Vi har vores helt eget unikke “landskab”, opbygget gennem et helt liv, som ingen andre helt kan sætte sig ind i.

Via coachens nysgerrige spørgsmål får du mulighed for at bryde igennem din modstand, se dine blinde pletter, fokusere, lytte til din indre stemme, forstå din historie og dit værdigrundlag og styrker og skabe nye og bedre historier om dig selv og din udfordring. Du vil  indse, at din egen tankegang er den største forhindring for din udvikling.

Coaching er hverken rådgivning, vejledning eller terapi

Coaching er snarere et refleksionsværktøj, som udfordrer dig på dine tanker, holdninger, ideer, normer, idealer og værdier og giver dig en unik mulighed for at genfortolke dine fasttømrede historier om dig selv (og andre).

Som udgangspunkt er du ekspert på indholdet og coachen er ekspert på kommunikationsformen. Coaching bygger på teorier om læring og udvikling som en naturlig del af menneskers liv, og målet med coaching er i høj grad, at man bliver i stand til at regulere sine tanker, følelser og handlinger, og at man lærer af enhver situation i sit liv og dermed fremadrettet bliver mere ressourcestærk. Hvis man ikke mestrer sit indre spil, taber man med stor sandsynlighed sit ydre spil. Med andre ord, din største modstander skal ikke findes udenfor dig selv, men inde i dit eget hoved.

Coaching har fokus på nutiden og fremtiden, men inddrager ressourcer, læring og succesoplevelser fra fortiden.

 

Forventningsafstemning inden coaching

Mit ansvar som coach

  1. Alt, hvad vi snakker om under coachingen, er 100 % fortroligt.
  2. Jeg guider dig til selv at finde en løsning.

Forventninger til dig

  1. Du har et oprigtigt ønske om forandring.
  2. Du forbereder dig inden coachingen, udfører de hjemmeopgaver, vi aftaler mellem sessionerne, og arbejder med at fastholde forandringen ved at være fokuseret og målrettet.

Priser

Charlotte Gundorph

EMCC certificeret business coach, karriere- , stress- og work-life balance coach

Jeg coacher dig til, på et reflekteret grundlag af værdier, styrker, talenter og en knivskarp og motiverende vision, at stå stærkt i dig selv og være en intelligent og bevidst medspiller i dit liv og arbejde.

Læs mere om Charlotte Gundorph

Hvordan kan coaching hjælpe dig

Hvad er en god coach