Hvad er coaching?

Hvad er coaching?

Coaching er en samtaleform, der tager udgangspunkt i, at de bedste svar og løsninger skabes i os selv. Familie, venner, kolleger etc. kan komme med nok så velmente råd, men de er sjældent brugbare for netop os, da vi hver især ser verden på vores helt egen måde. Vi har vores helt eget unikke “landskab”, opbygget gennem et helt liv, som ingen andre helt kan sætte sig ind i.

Via coachens nysgerrige spørgsmål får du mulighed for at bryde igennem din modstand, se dine blinde pletter, fokusere, lytte til din indre stemme, forstå din historie og dit værdigrundlag og styrker og skabe nye og bedre historier om dig selv og din udfordring. Du vil  indse, at din egen tankegang er den største forhindring for din udvikling.

Coaching er hverken rådgivning, vejledning eller terapi, men snarere et refleksionsværktøj, som udfordrer dig på dine tanker, holdninger, ideer, normer, idealer og værdier og giver dig en unik mulighed for at genfortolke dine fasttømrede historier om dig selv (og andre).

Som udgangspunkt er du ekspert på indholdet og coachen er ekspert på kommunikationsformen. Coaching bygger på teorier om læring og udvikling som en naturlig del af menneskers liv, og målet med coaching er i høj grad, at man bliver i stand til at regulere sine tanker, følelser og handlinger, og at man lærer af enhver situation i sit liv og dermed fremadrettet bliver mere ressourcestærk. Hvis man ikke mestrer sit indre spil, taber man med stor sandsynlighed sit ydre spil. Med andre ord, din største modstander skal ikke findes udenfor dig selv, men inde i dit eget hoved.

Coaching har fokus på nutiden og fremtiden, men inddrager ressourcer, læring og succesoplevelser fra fortiden.

Læs mere om, hvordan coaching kan hjælpe dig her

Læs om, hvordan man vælger en god coach her

Priser, se her