Work-Life Balance Coaching

Vi vil typisk tage udgangspunkt i et eller flere af elementerne i trivselsfiguren PERMA(H) og din specifikke situation. Læs mere om figurens elementer her
Trivsel

 

 

 

 

 

Emner, der typisk kommer op i Work-Life Balance coaching kan fx være:

 • Positivitet
 • Reflektion over værdier/værdiafklaring
 • Styrker, talenter, kompetencer, interesser og hvordan du bruger dem i dit arbejde
 • Mening
 • Relationer
 • Dit mentale, fysiske og sundhedsmæssige fundament
 • Balance mellem fritid og arbejde
 • Personligt lederskab (hvem er jeg, hvad kan jeg? hvad vil jeg? hvordan? og hvorfor?)
 • Dine forskellige roller (hjemme og på arbejde)
 • Tanker, overbevisninger, mønstre, regler og historier
 • Tydelighed overfor dig selv og omgivelserne. Kunne sige fra og til.
 • Proaktivitet fremfor reaktivitet
 • Overskud, balance og livskvalitet i hverdagen
 • Energistyring
 • Kommunikation
 • Selvomsorg
 • Selvværd
 • Stresshåndtering
 • Mindfulnessteknikker
 • Arbejdsvaner
 • Tidsstyring og prioritering
 • Når du de ting, der er vigtige for dig?
 • Målsætning og handleplan

Læs meget mere om work-life balance her

Kontakt mig. Se her