Styrker

Står du i en af følgende situationer, vil det være en fordel at kigge på dine styrker. Dine styrker er din mentale løftestang.

  • Jeg ønsker et karriereskift
  • Jeg er blevet fyret
  • Jeg skal til jobsamtale og vil gerne kunne sætte præcise ord på stærke og svage sider
  • Jeg føler ikke, at jeg udlever mit potentiale
  • Jeg føler mig drænet på arbejdet, keder mig og trives ikke
  • Jeg når ikke mine mål
  • Jeg vil gerne lære mig selv bedre at kende
  • Jeg ønsker mere mening, engagement og motivation
  • Jeg er stresset og ude af balance

 

Forskning viser, at vi ved at kende og bruge vores 5 karakterstyrker kan opnå større glæde og mere energi i vores hverdag og arbejdsliv. Ved at fokusere på det, der går godt fremfor på det, der er i vejen og forkert, opdager vi vores eget potentiale (og andres). Vi får et bedre selvværd, en større selvtillid, opnår større robusthed og mindre stress. Vi udvikler os simpelthen mere og opnår mere succes, hvis vi tager udgangspunkt i det, vi allerede er gode til, fremfor det vi ikke er så gode til. Det vi ikke som udgangspunkt er gode til, kan vi kun blive middelmådige til selv med hårdt arbejde, hvor det vi allerede er naturligt gode til, kan udvikles til et sublimt niveau. Dette skyldes bl.a., at vores hjerne har lettere ved at bygge videre på nervebaner, der allerede er skabt end at opbygge nye. Derudover præsterer vi bedre, når vi trives, har energi, er optimistiske og nyder, hvad vi laver. Ligesom vi har lettere ved at håndtere modgang, udfordringer og stress. Styrkerne viser os,  når vi er bedst.

Ved at kende, udvikle og bruge vores styrker kan vi bedre komplementere hinanden både privat og på arbejde og kompensere og navigere uden om vores svagere sider. Styrkerne kan også hjælpe os med undgå stressorer og træffe bedre valg for os selv og vores liv, både arbejdsmæssigt og privat.

Desværre er kun ganske få af os bevidste om vores egne styrker, og endnu færre bruger dem dagligt. Vi har måske forsøgt at tilpasse os og leve op til omgivelsernes forventning og  har derfor forsøgt at udvikle styrker, som andre (direkte eller indirekte) har bedt os udvikle, fordi det passede til deres behov og deres opfattelse af, hvad der var brug for. Dette at vi ikke gør, hvad vi er bedst til og har mulighed for at udfolde det dagligt, kan medføre, at vi egentlig ikke føler, at vi er særligt passionerede omkring vores arbejde, vi mangler drive, motivation og gnist. Vi trives simpelthen ikke, og vi når måske heller ikke vores mål.

 

Hvad menes der med styrker?

De 24 styrker

Find dine 5-6 styrker