Profil

Charlotte Gundorph Coaching har eksisteret siden 2006 og har som mål at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe en positiv forskel gennem inspiration, bevidstgørelse og formidling.

Med afsæt i den anerkendende tilgang til systemisk teori og metode coacher jeg ud fra en holistisk tilgang mennesker til at tage personligt lederskab og udleve deres potentiale ved at handle på deres dybeste ønsker, samt skabe balance, mening og trivsel i deres karriere og fritid. Mine kerneområder er Karrierecoaching, Work-Life Balance og  Stresscoaching.

Mine værdier

At arbejde med menneskelig udvikling, både min egen og andres, har altid været min drivkraft og passion. Min overbevisning er, at vi altid har et valg. Hele vores liv består af en række valg, som vi foretager bevidst eller ubevidst, desværre oftest ubevidst. Det at blive bevidstgjort om vores mindset, vores historier,  vores værdier og styrker og herudfra bevidst vælge, hvem vi vil være i verden, hvad vi vil stå for, hvad vi vil beskæftige os med og hvad og hvem vi vil bruge vores energi på er en vigtig del af min coaching.

Coachinguddannelser og kurser

2010-2013: Master of Business Coaching, MBC (akkrediteret på EMCC’s højeste niveau) – European Mentoring & Coaching Council). 2-årig master hos Copenhagen Coaching Center.

2007: Stresscoach, Forebyg Stress

2006-2007: NLP coach, Anthony Robbins, USA

2005: Life-og business coach, Manning Inspire  , anerkendt af den internationale brancheorganisation, International Coach Federation.

Herudover har jeg taget adskillige kurser i kognitiv coaching, positiv psykologi, styrkebaseret coaching, ACT (Acceptance & Commitment Therapy), narrativ coaching, systemisk coaching, protreptisk coaching, værdibaseret coaching, helhedsorienteret lederskab, Enneagrammet, kollegial supervision og mindfulness.

Jeg udvikler mig løbende gennem kurser, netværk og supervisionsgrupper for at optimere min coaching og kunne levere den viden og de værktøjer, der er brug for i min coaching.

Jeg har naturligvis 100% tavshedspligt og arbejder ud fra de af EMCC og ICF definerede retningslinjer for god coaching etik.

Læs mere om min metode her