Profil

Jeg har siden 2006 drevet virksomheden Charlotte Gundorph Coaching. Med en mangeårig baggrund i voksenundervisning/vejledning valgte jeg i 2005 at videreuddanne mig til life- og businesscoach. Siden da har jeg taget adskillige coachuddannelser, kurser og efteruddannelse indenfor coaching, psykologi og mindfulness. Senest en 2-årig EMCC-akkrediteret international master i Businesscoaching.

Mine kerneområder er Karrierecoaching, Work-Life Balance og  Stresscoaching. Jeg coacher ud fra en holistisk tilgang mennesker til at tage personligt lederskab og udleve deres potentiale ved at handle på deres dybeste ønsker, samt skabe balance mellem deres karriere, privatliv og fritid.

Min coaching tager udgangspunkt i dine værdier og styrker, som vi afklarer og omsætter til daglig praksis. Når vi handler ud fra et fundament af styrker og værdier, bliver det nemmere at nå vores mål, vores stressniveauer falder, og vi øger vores generelle trivsel og robusthed.

Mine værdier/ min drivkraft

At arbejde med menneskelig udvikling, både min egen og andres, har altid været min drivkraft og passion. Min overbevisning er, at vi altid har et valg i enhver situation. Faktisk består hele vores liv af en række valg, som vi foretager bevidst eller ubevidst, desværre oftest ubevidst.

Alt hvad der sker i vores liv lige nu er et resultat af tidligere valg og de historier, vi fortæller om os selv. Denne bevidstgørelse af vores historier, og at vi altid har et valg i enhver situation, et valg om at fortælle mere konstruktive historier om os selv, bruge vores styrker hver eneste dag, leve efter vores vigtigste værdier, beslutte hvordan vi vil reagere på forskellige input og hvad vi vil bruge vores liv på, hvem vi vil omgås og lade os påvirke af osv. er min vigtigste mission, når jeg coacher.

Coachinguddannelser og kurser

2010-2013: Master of Business Coaching, MBC (akkrediteret på EMCC’s højeste niveau) – European Mentoring & Coaching Council). 2-årig master hos Copenhagen Coaching Center.

2007: Stresscoach, Forebyg Stress

2006-2007: NLP coach, Anthony Robbins, USA

2005: Life-og business coach, Manning Inspire  , anerkendt af den internationale brancheorganisation, International Coach Federation.

Herudover har jeg taget adskillige kurser i kognitiv coaching, positiv psykologi, styrkebaseret coaching, ACT (Acceptance & Commitment Therapy), narrativ coaching, systemisk coaching, protreptisk coaching, værdibaseret coaching, helhedsorienteret lederskab, Enneagrammet, kollegial supervision og mindfulness.

Jeg udvikler mig løbende gennem kurser, netværk og supervisionsgrupper for at optimere min coaching og kunne levere den viden og de værktøjer, der er brug for i min coaching.

Jeg har naturligvis 100% tavshedspligt og arbejder ud fra de af EMCC og ICF definerede retningslinjer for god coaching etik.

Læs mere om min metode her