+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Stress

stress

Hvad er stress?

Stress er en helt naturlig reaktion på en overbelastning. En tilstand, vi oplever, når de belastninger og krav, vi møder er større end de ressourcer, vi er i stand til at mobilisere.

De fleste mennesker kender til stress, i hvert fald i perioder. Nogle af os er kronisk stressede, mens andre bare oplever det en gang i mellem. Stress kan både være negativt og positivt. Den positive stress oplever vi typisk i forbindelse med, at vi skal præstere noget særligt i en afgrænset periode. Det kan være en eksamen, en præsentation, en fest, vi skal holde osv. Vi bliver lidt anspændte og nervøse og vores system gør sig klar til at yde noget særligt. Denne form for stress får os til at tænke klarere og reagere hurtigere, vi bliver bedre til at fokusere, og vi bliver handlekraftige og vi føler os energiske og aktive. Vi træder på speederen og bruger vores ressourcer maksimalt både kropsligt, kemisk og mentalt.

Men sådan kan vi ikke klare at leve i længere tid. For brændstoffet slipper op, og kroppen siger stop og begynder at sende signaler om, at den er overbelastet. Den før så positive stress bliver nu til negativ stress. Vi begynder at føle os handlingslammede og afmægtige. Vi mister overblikket og følelsen af kontrol, og vi kan blive alvorligt syge, hvis det står på i længere tid. Ydermere mister vi ofte evnen til at vurdere os selv objektivt. Så mange gange er det ikke os selv, men andre, der må gøre os opmærksom på, at vi faktisk er stressede og har brug for hjælp.

Hvem er det så, der bliver ramt af stress?

– Det kan være dig, der er belastet af dit arbejde på den ene eller anden måde. Måske sidder du med et ansvar for andre menneskers liv og levned, men har af den ene eller anden grund ikke mulighed for at tage dig ordentligt af det pga. manglende ressourcer.

– Det kan også være dig, der har svært ved at sætte grænser: sige til og fra. Du uddelegerer for lidt og siger ikke nok fra over for nye opgaver, som du egentlig godt ved, at du ikke har tid til. Du sælger måske dig selv for billigt.

– Det kan være dig, der er meget perfektionistisk og ansvarlig. Du kan simpelthen ikke lægge opgaven fra dig, før den er perfekt og irriteres måske over andre, fordi de ikke gør tingene ordentligt nok.

– Det kan være, at du sammenligner dig selv med andres succes, kolleger, venner, familie osv. Og du føler ikke, at du selv lykkes så godt som de gør. Du føler ikke, at du slår til og lever op til omgivelsernes forventninger, og skammer dig måske over det.

– Det kan være, at du har svært ved at navigere i de vilkår, der er ved det moderne arbejdsliv: omstillingsparathed, selvledelse, konstant tilgængelighed, robusthed osv.

– Det kan være dig, der har problemer på hjemmefronten ift. familie, børn og parforhold, som stresser dig og påvirker dit arbejdsliv negativt.

I sidste ende er det vigtigt at pointere, at vi alle kan blive stressede (hver dag er ca. 35.000 danskere sygemeldt pga. stress), og at det ikke handler om, at man er en bestemt personlighedstype. Det er en overbelastning og en reaktion på, at krop og sind er kommet ud af balance. Vi bukker alle under, hvis presset bliver for stort, og her spiller både familieliv og fritid, såvel som arbejdsliv ind. Og i særdeleshed balancen mellem de to.

Men det er heldigvis muligt for de fleste at komme godt ud på den anden side med den rigtige hjælp og implementering af nye vaner og nye valg.

 

Symptomer på stress – test dig selv her

Forebygger du stress, se her

Kvinder og stress læs mere her