+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Er du stresset stiger produktionen af kortisol, adrenalin og andre stresshormoner, og du kan derfor have forskellige symptomer, du ikke plejer at have, da der er en ubalance i din krop. Symptomerne varierer fra person til person og kan have et forskelligt udtryk afhængig af omstændighederne. Nogle af symptomerne kan vi have midlertidigt, hvorefter de forsvinder, når vi er ovenpå igen. Men har man fx længerevarende hovedpine, hukommelses eller koncentrationsbesvær, depressive symptomer osv. skal man reagere og i første omgang gå til lægen.

Har du inden for de seneste 4 uger haft en eller flere af nedenstående symptomer? Test dig selv ved at vurdere hvert enkelt stresssignal på en skala fra 1-5, hvor 5 angiver, at det er mere eller mindre konstant og 1 angiver, at det er meget lidt eller overhovedet ikke. Jo flere gange du ligger i den øvre ende, jo større er sandsynligheden for, at du er stresset, og jo mere opmærksom skal du være.

Fysiske symptomer

 • Spændingshovedpine
 • Spændinger i nakke og skuldre
 • Smerter
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Forhøjet blodtryk
 • Hjertebanken og høj puls
 • Ondt i maven
 • Fordøjelsesproblemer
 • Hudproblemer
 • Rysten på hænderne
 • Trykken for brystet
 • Tics
 • Søvnforstyrrelser
 • Indre uro
 • Hyppig vandladning
 • Hyppige infektioner
 • Nedsat sexlyst, potens, libido
 • Nedsat immunforsvar
 • Forværring af kroniske sygdomme
 • Hyperventilering
 • Svedeture
 • Tørhed i munden
 • Hårtab
 • Uvirkelighedsfølelse

Psykiske symptomer

 • Hukommelsesbesvær
 • Indlæringsproblemer
 • Forvirring
 • Utålmodighed
 • Svært ved at følge med i samtaler
 • Irritabilitet
 • Negative tanker
 • Tankemylder
 • Bekymringer
 • Opgivenhed
 • Håbløshed
 • Problemer med at være nærværende
 • Overtænkning
 • Selvbebrejdelse
 • Grublen
 • Sort/hvid tænkning
 • Koncentrationsbesvær
 • Skyldfølelse eller følelse af utilstrækkelighed
 • Angst
 • Nervøsitet
 • Rastløshed
 • Tristhed
 • Magtesløshed
 • Udmattethed
 • Depression
 • Træthed
 • Sårbarhed over for kritik
 • Lav selvfølelse
 • Skam
 • Sensitiv over for lys/lyde
 • udmattet

Adfærdsmæssige symptomer

 • Overspisning
 • Glemmer at spise
 • Ændrede kostvaner
 • Ubeslutsomhed
 • Humørsvingninger
 • Vrede
 • Agressivitet
 • Rastløshed
 • Kort lunte
 • Passivitet
 • Nedsat humoristisk sans
 • Flere konflikter med andre
 • Ustabil arbejdsindsats
 • Svært ved at træffe beslutninger
 • Hektisk
 • Initiativløs
 • Mister overblikket
 • Øget indtagelse af medicin, alkohol eller andre stimulanser
 • Tendens til at isolere sig
 • Øget sygefravær eller trang til at sygemelde sig

Har du en depression?

Depression er noget andet end stress, selvom der kan være et vist overlap. Stress kan lede til depression, fordi vi, når vi er stressede producerer en større mængde kortisol, og kortisol kan lede til depression. Er du deprimeret, producerer du for lidt af signalstoffet serotonin

Der findes mange grader af depression og i modsætning til stress, findes der en klar definition på, hvornår man kan erklæres depressiv. Nogle af de typiske symptomer på depression er:

 • Tristhed, nedtrykthed og træthed over længere tid uden egentlig at have nogen direkte grund til det.
 • Indre spændinger, uro, rastløshed
 • Manglende interesse for ting, og manglende energi
 • Selvbebrejdelser og skyldfølelse over at have det, som man har det
 • Manglende selvtillid
 • Følelse af, at der ikke er nogen mening med noget
 • Manglende evne til at koncentrere sig
 • Isolerer sig og undgår social kontakt
 • Sover dårligt
 • Nedsat eller overdrevet appetit
 • evt. selvmordstanker

 

Herudover kan der forekomme en række andre symptomer som angst, fysiske smerter, kognitive forvrængninger mm. Depression nedsætter din livskvalitet og evne til at fungere betydeligt og kræver behandling.

Er du i tvivl om du har en depression, skal du gå til din læge, som kan stille diagnosen og vejlede dig ift. den rette behandling.

Stresscoaching. Læs her

Hvad er stress, og hvordan påvirker det dig? Læs her

Førstehjælp til stress. Læs her

Grænser, selvomsorg og stress. Læs her

Læs mere om mindfulness til forebyggelse af stress her

Stress og udvikling læs her