+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Vi har alle et hierarki af værdier, som vi rangerer ift. hvor vigtige de er for os. Hvad der er rigtigt og forkert, godt og skidt, og hvad man bør gøre og ikke bør gøre. Man kan sige, at værdierne står for alt det, der er grundlæggende vigtigt og værdifuldt for os. Det vi har et behov for at bevæge os imod, og som styrer vores beslutninger og mål. Det er stærkt følelsesladede meninger, der er på spil her. De bestemmer alt i vores liv, lige fra, hvor vi bor, hvem vi gifter os med, hvordan vi opdrager vores børn, hvilke sager og politiske partier, vi støtter, hvad vi uddanner os til, og hvad vi arbejder med og for. Det er altså de principper og overbevisninger, vi lever efter, og som styrer vores handlinger og adfærd på godt og ondt.

Værdierne er blevet udviklet over tid gennem læring og socialisering med familie, venner, skole, arbejde og selvfølgelig den kultur, vi vokser op i. Vores forældre spiller den største rolle i programmeringen af vores oprindelige værdier. De gav konstant udtryk for deres værdier, når de fortalte os, hvad de ønskede og ikke ønskede af os. Hvis vi opfyldte deres værdier, belønnede de os, og vi blev måske ligefrem straffet (med f.eks. afvisning), hvis vi ikke opfyldte deres grundlæggende værdier og overbevisninger om, hvordan tingene burde være. Senere har venner, lærere, kærester, arbejdspladser, chefer, kolleger osv. smittet os med deres værdier, og vi har smittet andre med vores.

Værdier - dit fundament

Nogle af vores værdier vedkender vi os, og de er er nemme at snakke om. De er synlige for os selv og andre, og vi har formuleret dem og givet klart udtryk for dem mange gange. Men vi har også en række skjulte værdier, som ligger under overfladen, og som styrer vores adfærd. Vi bliver måske meget irriterede og vrede over noget uden rigtigt at vide, hvad det bunder i. Vi har kontakt med vores skjulte værdier, når vi føler, at noget strider mod vores indre overbevisning eller vores mavefornemmelse. Eller vi har en eller anden form for eksistentiel skyldfølelse og en generel utilfredshed med livet, arbejdet, forholdet osv. Mange mennesker lever overvejende efter andres værdier og ikke deres egne, fordi de aldrig har fået ryddet op i og sorteret dem. Så det er et sammensurium af egne og andres værdier, der styrer deres liv og adfærd. Man ved måske ikke, hvorfor man gør ting, man føler bare, at man er nødt til at gøre det, og man føler sig mistænkelig og ubehageligt til mode, når man møder folk med andre værdier end ens egne.

Hvorfor afklare sine værdier?

Værdierne er nøglen til at forstå og forudsige vores eget liv og vores adfærd, såvel som andres. Altså en universalnøgle til at frigøre den indre magi, til at finde vores formål og mening med livet, vores passion og begejstring og vores kompas, der gør det muligt at træffe valg og prioritere. Vi er aldrig i tvivl om beslutninger, hvis vi træffer valg på baggrund af vores afklarede værdier.

Det at få ryddet op og få sorteret andres værdier fra og finde ind til sine helt egne kerneværdier kan være en utrolig lettelse i ens liv, der gør det meget nemmere at navigere og prioritere. Det giver en følelse af selvrealisering, lykke og velvære, når man er tro mod sine værdier. Derudover giver det også følelsen i maven en mere konkret og rationel stemme, og så bliver det lettere at sætte mål og forfølge dem, fordi de bunder i vores egne værdier og ikke andres. Når mål bunder i vores egne værdier, bliver det legende let, selv vejen mod målet bliver let og nemmere at nyde, fordi vi lytter til vores indre stemme og drivkraft, fremfor til vores forældres eller andre, der har smittet os gennem tiden.

Du vil opnå højere indsigt og nye erkendelser og refleksioner, hvilket højest sandsynligt vil betyde, at du gør op med uhensigtsmæssige vaner, mønstre og overbevisninger og evt. selvbedrag, der ikke længere tjener dig. Til gengæld vil der være nye meget værdifulde ting, du kan byde velkommen i dit liv og dit arbejde. F.eks. en højere grad af autencitet, integritet og tydelighed, et større selvværd og mere balance og ro.

Indlæg 25. juli 2015

Læs tidligere blogindlæg om værdier