+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Styrker er vigtige elementer af din personlighed og noget, du er god til og nyder at gøre. Tænke, -føle og adfærdsmønstre, som du ubevidst har trænet gennem hele dit liv, og som derfor er blevet til neurale stier i hjernen.

Bruger du dine 5 topstyrker i balance performer du op til 6 gange bedre, kommer lettere i flow, er bedre til at håndtere stress og udfordringer, præsterer bedre, har mere energi, har bedre relationer, er mere optimistisk, indlærer bedre og trives bedre. Du føler, at du er i dit rette element og har en mere autentisk følelse af virkelig at være dig.

Det er dog vigtigt at bruge dine styrker i balance, da et evt. over eller -underbrug kan dræne dig for energi.

Der findes 24 VIA-styrker, som er universelle, positive, menneskelige karaktertræk, vi alle indeholder dog i forskellig prioriteret rækkefølge. Faktisk er det højest usandsynligt, at du nogen sinde vil møde nogen med nøjagtig den samme styrkeprofil som dig selv.

De 24 styrker inddeles yderligere i 6 overordnede kategorier eller dyder:

a) Visdom og viden (kognitive styrker)

b) Mod

c) Medmenneskelighed (relationelle styrker)

d) Retfærdighed (fællesskabsstyrker)

e) Selvbeherskelse (følelsesreguleringsstyrker)

f) Transcendens (mening/tro på fremtiden)

 

Ofte vil man have flere styrker inden for en eller 2 dyder.

Visdom og viden

Kreativitet / opfindsomhed / originalitet

Du har en præference for at skabe nye ideer, nye fremgangsmåder, og du er nytænkende. Du er god til at udvikle nye ting og gøre ting på nye måder. Folk med denne styrke kan både være kunstnere, videnskabsmænd/kvinder eller ganske almindelige mennesker, der afprøver nye løsninger på dagligdags problemstillinger.

Trivsel: Når du arbejder i et fleksibelt miljø, hvor du får lov at tænke ud af boksen, har god tid til at tænke over tingene og kan beskæftige dig med nye ideer, og der både er plads og støtte til dette.

Overbrug: Når du er mere interesseret i at tænke over og pusle med nye ideer end at få dem ud over rampen. Din kreativitet kan dræne andre, fordi du måske har for mange ideer, tanker osv. til et bestemt projekt.

Udfordring: Når du arbejder i et miljø, hvor der er stramme deadlines,  procedurer og regler. Hvor man plejer at gøre tingene på en bestemt måde. Du er heller ikke meget for autoriteter og meget kritiske mennesker.

 

Nysgerrighed og interesse for verden

Du ønsker hele tiden at lære mere, udforske og opdage ting. Du har altid mange spørgsmål, finder alle emner og temaer interessante og har et stort ønske om fortsat personlig udvikling og vækst. Du søger hele tiden nye oplevelser og input. Det kan fx være rejser til nye steder, ny mad, nye venner, nye opgaver osv.

Trivsel: Når du kan bruge den viden, du har tilegnet dig til på en konstruktiv måde at løse udfordrende problemer. Du kan lide at finde de bedste fremgangsmåder, finde nye muligheder og se nye perspektiver.

Overbrug: Når du bliver mere fascineret af at udforske nye ideer end handling eller ikke følger op på dine ideer. Når du bliver distraheret af forstyrrelser på fx nettet eller folk, der forstyrrer dig i dit arbejde, og du glemmer at fokusere og derfor ikke arbejder effektivt. Og når du bliver for nysgerrig i din udspørgen, så du virker påtrængende.

Udfordring: Hvis du ikke har frie hænder eller bliver overvåget i dit arbejde. Hvis du arbejder i et miljø med meget faste regler og procedurer eller hvor tingene bliver rutineprægede.

 

Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed

Du gennemtænker tingene og ser dem fra alle vinkler, før du konkluderer noget. Du drager ikke forhastede konklusioner, men træffer rationelle og logiske valg. Dømmekraft involverer også en åbenhed, og du er i stand til at ændre mening, hvis der er evidens for andres mening eller perspektiv. Mennesker med denne styrke er mere modstandsdygtige overfor andres forslag, manipulation osv. De er også særligt gode til at håndtere forandringer.

Trivsel: Du holder af at arbejde i et miljø, hvor der er mulighed for åbenhed, og hvor du har god tid til at være eftertænksom og overveje for og imod, før du tager en beslutning. Gerne på baggrund af god tid og ordentlig dokumentation.

Overbrug: Hvis du bliver for analyserende eller søger det perfekte svar, kan du blive ineffektiv, langsom eller overvældet. Du kan også blive for dømmende og kritisk overfor andre eller dig selv. Nogle gange vil folk bare gerne lyttes til og ikke dømmes rationelt.

Udfordring: Hvis du ikke får tid nok til at overveje og analysere situationen, før du træffer en beslutning.

 

Videbegær

Du har en passion for læring. Du elsker at lære nye ting og lærer for læringens skyld. Du holder af skole og uddannelse og af at læse. Du elsker at fordybe dig i tingene og virkelig lære en ny færdighed til fulde eller kunne mestre ny viden. Du har tillid til din egen evne til at opsuge ny viden. Du er en evighedsstudent i livet og ser alle situationer som potentielle og spændende læringssituationer. Dette giver dig energi, glæde, håb og ro.

Trivsel: Når du har tid til og det bliver værdsat, at du fordyber dig i tingene og også har mulighed for at udnytte din viden.

Overbrug:  Når du bliver bedrevidende og hele tiden skal dele din viden med andre og ikke lader dem komme til. Eller du kommer med for meget information, så din modtager bliver overvældet og forvirret

Udfordring: Når du arbejder i et miljø, hvor der er begrænset mulighed for at lære nye ting, eller måske er det ikke velset.

 

Perspektiv

Du er god til at se en situation fra mange forskellige vinkler og til at se det store billede fremfor at sidde fast i mindre detaljer. Du kommer hurtigt ind til sagens kerne, og andre værdsætter dine indsigter, syn på tingene og gode og relevante spørgsmål. Andre kommer derfor ofte til dig for at få gode råd.Du har en stærk selvforståelse og forstår dine egne begrænsninger.

Trivsel: Hvis du kan hjælpe andre med råd, støtte og vejledning. Når du kan bruge din viden som rettesnor og kan trække på din ekspertise. Du er god til at prioritere opgaver og vurder, hvad der er vigtigst.

Overbrug: Når du giver gode råd, som andre ikke har brug for eller blander dig for meget

Udfordring: Når der er begrænsede muligheder for lære nyt.

Mod

Tapperhed og modighed

Du er modig og viger ikke for udfordringer, vanskelige situationer eller mennesker, der er uenige med dig. Du handler efter dine dybeste overbevisninger og værdier, uanset om det er populært. Du anerkender og vurderer de risici, der er forbundet dermed og ser frygten i øjnene. Du styrer dine følelser undervejs (fx negativitet eller angst), og finder motivationen på trods. Mod kan både handle om fysisk mod, psykisk mod eller moralsk mod. Under alle omstændigheder er dit mod velovervejet, forbundet med en naturlig frygt og udspringer af en dyb vilje til at handle på trods, fordi det er vigtigt for dig.

 • Trivsel: Du siger din mening og giver udtryk for din holdning. Du er ikke bange for vanskelige situationer. Du vurderer de risici, der er forbundet med en udfording og er god til at regulere dine følelser af frygt, når du står op for det, du tror på. Du er ikke bange for at indrømme egne fejl eller sige undskyldt.
 • Overbrug: Når du bliver overmodig og udsætter dig selv for risiko. Eller når du bliver for konfronterende eller måske ligefrem er “adrenalin-junky”, altså en der hele tiden søger udfordringer på en overdrevet, risikobetonet måde uden naturlig dømmekraft.
 • Udfordring: Når du ikke står op for det, du tror på, tager den lette vej eller giver op, hvis du føler dig presset. Resultatet er, at du lever uautentisk.

Vedholdenhed og arbejdsomhed

Du gennemfører de opgaver, du stiller dig selv. Du er hårdtarbejdende og fortsætter på det, du begynder, trods udfordringer og modstand. Du bliver ikke distraheret under arbejdet og glæder dig over opnåelsen af dine mål. Hver gang du kommer i mål, opbygger du tillid til, at du også vil have succes næste gang. Du har et stærkt commitment til at forfølge både personlige og professionelle mål.

 • Trivsel: Du trives i et arbejdsmiljø, hvor hårdt arbejde værdsættes, og hvor du vedholdende kan arbejde på en opgave og overvinde de udfordringer, der måtte komme. Du ser udfordringer som en naturlig del af processen, og din indre motivation og evne til at opmuntre dig selv undervejs er høj.
 • Overbrug: Når du bliver besat af at forfølge mål eller opgaver. Du presser dig selv til udmattelse og stress, og nægter dig selv hvile og restitution, selvom du har stærkt brug for det. Du kommer måske til at sige ja til for meget eller presser andre ud over deres grænser for, hvad de magter.
 • Udfordring: Når du underbruger denne styrke, vil du typisk kede dig eller føle dig doven. Måske føler du dig hjælpeløs eller har en manglende følelse af kontrol. Dette kan typisk opstå, når du mangler selvtillid eller har for lidt viden om en opgave eller et projekt.

Ærlighed og autenticitet

Du er autentisk, oprigtig og reel i din fremtræden, både over for dig selv og andre. Du foregiver ikke at være noget, du ikke er, tager ansvar for dine følelser og handlinger og handler konsistent på tværs af alle dine livsdomæner. Du har integritet, kender dine livsværdier og lever efter dem. Du ønsker ikke at kompromittere, hvem du er og det, du tror på, bare for at opnå popularitet. Du virker troværdig på andre, hvilket skaber tillid i dine relationer.

 • Trivsel: Når du er i gang med en opgave eller et projekt, der matcher dine værdier og handler på en konsistent måde. Du er transparent og er klar og direkte i din kommunikation. Dog tager du hensyn til andre menneskers følelser, når du deler svære ting. Du er heller ikke bange for at indrømme, når du tager fejl eller omkring dine svagheder,
 • Overbrug:  Når du siger tingene for direkte (eller hårdt) og dermed støder, fornærmer eller sårer andre. Det er bestemt ikke alle, der bryder sig om, at man er for kontant eller direkte. Og  du kan derfor komme til at ødelægge relationen.
 • Udfordring: Du har svært ved at trives i arbejdsmiljøer, hvor du tvinges til at være uærlig eller svigte din egen holdning til, hvad der er det rigtige at sige eller gøre. Med andre ord, hvor du ikke har mulighed for at være tro mod dig selv og dine værdier og dermed mister din integritet.

Energi og gejst

Du tilgår livet på en begejstret og energisk måde og engagerer dig fuldt og helhjertet i alle situationer og aktiviteter. Du føler dig entusiastisk og levende i både krop og sind. Du ser ikke bare til fra sidelinjen, men kaster dig entusiastisk ind i de eventyr, livet byder på. Din entusiasme smitter, og andre vil gerne være i dit selskab. Mange med denne styrke vil også føle, at de har fundet et “kald” i livet, fx deres arbejde. Styrken bidrager med mening og formål.

 • Trivsel: Når du har fuld kontrol over og indflydelse på en opgave og går helhjertet ind i arbejdet med begejstring og energi. Du er i stand til at oplade dig selv med energi via vaner, rutiner, søvn, kost og motion og undgår de ting og mennesker, der dræner din energi.
 • Overbrug: Din energi kan til tider virke overvældende på andre mennesker, som ligefrem kan blive skeptiske overfor dig. Måske kan de ikke følge med din energi og entusiasme og føler, at du mangler situationsfornemmelse og timing.
 • Udfordring: Da du trives på energi,  kan du blive usikker på dig selv og dine kompetencer, når du er udmattet efter fx lange arbejdsdage, dårlige arbejdstider eller dårlig levevis, som fx manglende søvn, usund mad eller manglende motion. Eller når du omgås negative og kritiske mennesker.

Medmenneskelighed

Evne til at elske og blive elsket

Du fremmer og værdsætter tætte relationer, og du bidrager til disse relationer på en varm og ægte måde. Du sætter størst pris på relationer, der er gensidige, hvor du både giver og modtager kærlighed og nærhed. Denne styrke involverer ofte positive følelser, forpligtelse over andre, en stærk følelse af forbindelse og nogle gange opofrelser.

 • Trivsel: Når du arbejder et sted, hvor du har mulighed for at udvikle stærke relationer. Du holder allermest af gensidige relationer, hvor du både giver og modtager  kærlighed og nærhed. Du viser naturligt omsorg for de mennesker, du holder af gennem aktiv lytning, hjælpsomhed, anerkendelse osv.
 • Overbrug: Når du giver og giver til andre, men glemmer at give dig selv kærlighed og omsorg. Eller når du bliver for intens overfor folk, du knap nok kender og forsøger at opbygge en intimitet for tidligt, som den anden ikke er parat til at gengælde.
 • Udfordring: Det er meget svært for dig at være på en arbejdsplads, hvor der ikke lægges vægt på trivsel. Måske er der en hård tone, meget kritik eller konkurrence.

Venlighed og generøsitet

Du er venlig over for andre (både dem, du kender godt og dem, du ikke kender så godt). Du mener, at mennesker fortjener venlighed, og du har aldrig for travlt til at gøre andre en tjeneste. Du søger aldrig personlige fordele, når du engagerer dig i eller hjælper andre. Du deler gerne ud af både viden, tid, penge og hjælpsomhed. Du her en naturlig ansvarsfølelse for andres trivsel.

 • Trivsel: Når du er på en arbejdsplads, hvor venlighed, interesse og hjælpsomhed overfor andre værdsættes. Andres trivsel er vigtig for dig, og du er meget generøs med både din tid og opbakning. Du mener, at alle mennesker fortjener venlighed.
 • Overbrug: Når du giver for meget til andre og glemmer dig selv og dine egne behov. Måske har du svært ved at sætte grænser for din venlighed og kommer til at sige ja til for meget, hvilket betyder, at du ikke når det, du selv synes er vigtigt og derfor bliver stresset.
 • Udfordring: Når du arbejder et sted, hvor der ikke lægges vægt på medarbejdernes trivsel eller din venlighed ikke værdsættes. Eller hvis du har så meget om ørerne, at du ikke har tid til at vise andre venlighed og hjælpsomhed.

Social begavelse

Du forstår både egne og andres følelser og motiver, og du ved nøjagtigt, hvordan du skal gebærde dig i forskellige sociale sammenhænge. Du føler dig komfortabel i de fleste sociale sammenhænge og ved, hvad du skal sige og hvordan du udtrykker dine følelser på en passende måde. Du er god til at få andre til at føle sig godt tilpas i dit selskab og i gruppen. Med andre ord aflæser du både situationer og andre mennesker på en hensigtsmæssig måde. Empati er en vigtig komponent ved denne styrke.

 • Trivsel: Når du arbejder et sted, hvor du har rig lejlighed til at bruge din sociale intelligens ift kolleger m.fl. Du kan fx nyde at at få grupper af mennesker til at samarbejde og hjælpe kolleger med at opbygge eller reparere på relationer. Andre spørger dig tit om råd ift. relationelle ting.
 • Overbrug: Når du overanalyserer situationer og andres følelser  og motiver. Eller hvis du bliver så overempatisk, at du fokuserer for meget på andres smerte og dermed brænder ud eller bliver deprimeret.
 • Udfordring: Du kommer let til at kede dig sammen med mennesker, der ikke afviger så meget fra hinanden og som savner kompleksitet. Underbrug kan også komme til udtryk som tankeløshed eller manglende følelsesmæssig sensitivitet.

Retfærdighed

Samarbejde og loyalitet

Du udviser stærk loyalitet overfor de teams, du er en del af, og stræber altid efter at bidrage til og hjælpe gruppen med at opnå de bedste resultater. Det kan i princippet være en hvilken som helst gruppe (familie, arbejde, sport, venner osv.). Du er altid dedikeret, og man kan regne med dig. Du arbejder mere for gruppens end for dit eget bedste, og du føler dig stærkt forbundet med de andre.

 • Trivsel: Når du sammen med dit team arbejder mod et fælles mål. Når der er en “vi”-følelse, fremfor en “mig”-følelse i gruppen.
 • Overbrug: Når du trækker hele slæbet selv og gruppen ikke hjælper. Eller hvis der er en overdreven team/gruppetænkning eller -loyalitet, som får dig/gruppen til at afvise folk uden for gruppen.
 • Udfordring: Når du trækker læsset alene, eller andre tager æren for noget, du primært har bidraget til. Når folk tænker mere i “mig” end i “vi”.

Retfærdighed

Du har en stærk opfattelse af, hvad der er ret og rimeligt. Du behandler folk lige og lader ikke personlige følelser komme i vejen for en upartisk bedømmelse af andre og deres synspunkter. Du giver alle en chance og mener, at alles synspunkt skal høres og tæller, og at alle skal respekteres på lige fod. Du kan lide at tale frit fra leveren, når du finder noget forkert. Du giver alle en fair chance.

 • Trivsel: Et miljø, hvor der er enighed om ordentlighed, rummelighed og retfærdighed. Hvor du kan tale frit fra leveren, når du mener, at noget er forkert eller når du synes, at fx en kollega bliver behandlet uretfærdigt.
 • Overbrug: Når du bliver frustreret og ked af det, hvis du mener, at der foregår uretfærdigheder eller fx beskytter dig selv ved at trække dig tilbage og undertrykker dine holdninger, fordi du er bange for, hvad konsekvenserne ved at være ærlig kan være. Du kan dermed føle dig fremmedgjort ift. dit arbejde og dine kolleger.
 • Udfordring: Et miljø, hvor du af forskellige grunde ikke får lov at være retfærdig og derfor må lægge låg på og begrænse dig selv. Der er ikke overensstemmelse mellem det, du tror på er rigtigt, og det, der faktisk sker.

Lederskab

Du inspirerer andre og har en evne for at organisere og opmuntre grupper til at få ting fra hånden samtidig med, at du får alle i gruppen til at føle sig inkluderet, og du selv kommer godt ud af det med hver enkelt gruppemedlem. Du er god til at sætte positive visioner, inspirere gruppen til at sætte og opnå mål. Er du en god leder, er du bevidst om dig selv, kender dine topstyrker og ved, hvordan du skal balancere og bruge dem til at bringe det bedste frem i andre. Du er ligeledes god til at spotte dine medarbejderes styrker og hjælpe dem med at udleve dem i deres arbejde.

 • Trivsel: Når du kender dine egne og de forskellige medlemmer af dit teams styrker, og evner at sætte disse i spil. Når du bringer det bedste frem i andre og ser deres individuelle potentiale. Når du har mulighed for selv at lede teamet uden indblanding og i øvrigt spiller en stor rolle ift. at definere teamets ambitioner og mål. Når dit team gerne vil ledes af dig, fordi du er værd at følge og imødekommer deres behov. Når konsistens, tillid, omsorg, åbenhed og  en høj grad af selvindsigt spiller en ligeså stor rolle som vision, overblik og formål.
 • Overbrug: Når du manipulerer dine medarbejdere eller ignorerer deres behov. Eller når du leder på en kontrollerende eller herskesyg måde
 • Udfordring: Roller, hvor du ikke udnytter dine lederevner eller skal dele lederrollen med en anden., eller hvor andre ikke anerkender dine lederevner. Det kan også være, at du mangler motivation eller interesse for at tage din lederrolle på dig.

Selvbeherskelse

Tilgivelse

Du tilgiver andre, hvis de har gjort dig uret, og du ønsker at bevare et harmonisk forhold til personen. Du giver altid andre en chance til og forsøger at slippe følelser af frustration, skuffelse og andre negative følelser, fordi du ønsker at komme videre og hele dig selv. Du søger ikke hævn, men ønsker at forliges og accepterer andres fejl og mangler. Det betyder dog ikke, at du glemmer den smerte, andre påfører dig eller accepterer den fremadrettet. Men du forsøger med medfølelse at hæve dig over det, den anden har gjort og se hende/ham  som et menneske, der måske selv har det svært og er ubevidst om sin egen adfærd og dens konsekvenser.

 • Trivsel: Når du er i et miljø, hvor I siger undskyld og beder om tilgivelse for de fejltagelser, I begår. Og gerne har en konstruktiv dialog omkring det dvs. at I ikke lader jeres følelser løbe af med jer, men har harmoni og en fredelig arbejdsplads som jeres overordnede mål.
 • Overbrug: Når du bliver for tilgivende eller overbærende overfor andre og har svært ved at sætte grænser. Du kan lade andre slippe af sted med for meget og risikerer at blive kørt over af andre og blive behandlet som en dørmåtte. Du giver måske andre for mange chancer også når de ikke fortjener det. Du kan i øvrigt også være for tilgivende overfor dig selv og dine egne handlinger.
 • Udfordring: Hvis du fx kritiserer dig selv for meget for dine fejltagelser og mangler selvomsorg. Eller hvis du har svært ved at tilgive bestemte personer og dermed lader konflikten eskalere.

Beskedenhed og ydmyghed

Du søger ikke rampelyset, søger ikke at tiltrække opmærksomhed og praler ikke af dine resultater og successer. Du foretrækker at lade dem tale for sig selv. Du anser ikke dig selv for at være speciel eller vigtigere end andre mennesker og er langt fra arrogant eller ego-drevet. Men du er dog heller ikke selvkritisk eller underdanig. Du er bare ydmyg, tænker godt om dig selv, men er også bevidst om dine svagheder. Du er et beskedent menneske og sætter andre før dig selv. Du er derfor ofte vellidt af andre og har let ved at få venner.

 • Trivsel: Når det miljø, du arbejder i ikke kræver af dig, at du hele tiden skal dele og fremhæve dine præstationer og resultater. Du søger ikke ydre anerkendelse og vil hellere lade dit arbejde tale for sig selv.
 • Overbrug: Hvis du bliver for ydmyg og taler nedsættende eller kritisk om dig selv på fx en humoristisk måde. Når du undervurderer dig selv og dit eget arbejde forhindrer du også andre i at tage det alvorligt eller se værdien i det, du præsterer.
 • Udfordring: Når du befinder dig i et miljø med skarpe albuer, konkurrence, selvhævdelse og praleri. Eller et miljø, hvor ens performance jævnligt evalueres og rangeres.

Fornuft, grundighed og forsigtighed

Du er et forsigtigt og omhyggeligt mennesker, der vejer for og imod og tænker godt efter, før du handler. Du løber ikke unødvendige risici, og du siger eller gør normalt ikke ting, du bagefter fortryder. Du kan godt lide at analysere og tage højde for de potentielle konsekvenser af dine handlinger og træffer normalt gode og velovervejede valg.

 • Trivsel: Når du har mulighed for og tid til at se det store billede, afveje fordele og ulemper, planlægge og tage de nødvendige, men fornuftige skridt, der leder til udvikling og fremgang.
 • Overbrug: Hvis du bliver overdrevet forsigtig og ikke tør tage chancer. Hvis du bliver rigid eller hæmmet og glemmer at være spontan. Måske bliver du opfattet som en lyseslukker af dine kolleger eller omgivelser. Når du er så bange for usikkerheden, at du stagnerer i både karriere og relationer.
 • Udfordring: Uklare eller svagt definerede opgaver med kort tidsfrist. Eller akutte situationer, hvor du tvinges til at træffe hurtige beslutninger uden tid til at sætte dig ordentligt ind i tingene.

Selvkontrol og selvbeherskelse

Du er disciplineret og kontrollerer og regulerer dine følelser, handlinger, lyster og behov. Du forpligter dig og lever op til de mål, du sætter og tilsidesætter pludselige indskydelser eller impulser. Dette gør, at andre har tillid til, at du holder det, du lover. Du beundres for din evne til kunne kontrollere dine reaktioner på den usikkerhed eller skuffelse, du møder. Du ved også, hvornår nok er nok. Når denne styrke er i balance, er du typisk disciplineret omkring din sundhed, følelser og impulser og adfærd på en ikke- overdrevet måde, men med medfølelse og tilgivelse overfor dig selv.

 • Trivsel: Du trives godt i et miljø, hvor der er klare og veldefinerede regler og rammer. Du foretrækker at arbejde disciplineret henimod klare deadlines, tager dit ansvar alvorligt og springer aldrig over, hvor gærdet er lavest.
 • Overbrug: Når du bliver for kontrolleret og rigid i dine rutiner og  forfølgelse af mål. Du risikerer at brænde ud, når du ikke tillader dig selv at bryder vaner og være mere spontan.
 • Udfordring: Hvis du oplever perioder med meget stress, pres og store arbejdsbyrder, kan dette forhindre dig i at udøve din sædvanlige selvdiscipling og selvkontrol, da man jo kun har en vis mængde selvkontrol, og du kan opleve at blive udkørt og føle, at du mister terræn.

Transcendens

Værdsættelse af skønhed og det sublime

Du har en evne til at lægge mærke til og nyde det smukke og exellente på alle livets områder. Du har let ved at føle beundring og ærefrygt. Det kan handle om alt fra de fysiske omgivelser (din arbejdsplads, dit hjem osv.), naturen, en persons evner, en god samtale, kunst, musik, videnskab, et godt og gennemført stykke arbejde, gode karaktertræk osv. Ofte er det helt almindelig dagligdags ting som et solstrejf på en væg, en skyformation på himlen osv.Der fremkalder disse følelser i dig.

 • Trivsel: Når du får lov til at hæfte dig ved de gode og smukke ting, fx arbejder og bor et sted, der tilgodeser dit behov for skønhed
 • Overbrug: Perfektionisme – kun det bedste af det bedste kan accepteres. Du bliver for kontrollerende og kan ikke få fx opgaver ud over rampen. Du bliver ved og ved med at tilpasse og justere til det er helt perfekt og smukt i dine øjne. Det kan også være intolerance overfor andre, som ikke har denne styrke og derfor ikke kan se vigtigheden af den.
 • Udfordring: Hvis du arbejder i et miljø, hvor du ikke har mulighed for at bruge din styrke, fordi omgivelserne/din arbejdsplads er kedelig eller ikke lægger vægt på skønhed, æstetik eller hygge, eller hvor folk er kritiske eller fejlfindere. Dette kan dræne dig for energi.

Taknemmelighed

Du er bevidst om alt det, der er at være taknemmelig for i dit liv og betragter livet som en gave. Du tager aldrig noget eller nogen for givet. Du stopper ofte op for at se og værdsætte det, der sker for dig og som bidrager positivt til dit liv. Du er også bevidst om, at mange af de ting, du er taknemmelig for kun er mulige pga. af andre menneskers indsats og arbejde.

 • Trivsel: Du trives godt i et arbejdsmiljø, hvor man lægger vægt på at udtrykke taknemmelighed overfor hinanden.
 • Overbrug: Hvis du forsøger at overtale nogen eller indsmigre dig og bruger taknemmelighed som virkemiddel.
 • Udfordring: Når folk tager ting for givet og ikke viser taknemmelighed over for nogen, der har hjulpet dem. Eller hvis du er overdrevet taknemmelig over små ting, så det får andre til at føle sig ukomfortable-

Optimisme og håb

Du forventer det bedste og tror på fremtiden. Du har en række mål for fremtiden og er overbevist om, at du vil nå disse mål og opnå positive resultater. Du er optimistisk og ser typisk glasset som halvt fuldt og har troen på, at tingene nok skal gå trods modgang.

 • Trivsel: Du er god til at skabe realistiske planer og visioner for fremtiden.
 • Overbrug: Når du bliver overoptimistisk og urealistisk.
 • Udfordring: Pessimistiske mennesker dræner dig for energi.

Humor og leg

Du elsker at grine, lege, drille, fortælle jokes og få andre til at le. Du er god til at fremhæve det absurde eller alt for seriøse ved situation, og du kan også grine af dig selv. Du fremhæver altid den muntre og positive side af en situation, også når du står overfor svære omstændigheder. Du løfter stemningen og prøver altid at se den lyse side af enhver situation. Du lader dig sjældent overvælde af negativitet.

 • Trivsel: Du trives bedst i miljøer, hvor det er tilladt at lave sjov og lege lidt, og hvor folk omkring dig værdsætter denne evne og inspireres af den, også i mere pressede situationer med fx meget stress.
 • Overbrug: Hvis du mangler situationsfornemmelse, eller bruger humor eller sjov som en afledningsmanøvre ift. kritik, svære situationer osv. Det kan gøre det svært for andre at læse dig og forstå, hvad du i virkeligheden føler og tænker.
 • Udfordring: Hvis du arbejder et meget alvorligt sted, hvor folk ikke sætter pris på eller føler sig ukomfortable med humor, jokes, drillen, leg og grin.

Åndelighed, mening og tro

Du har en stærk overbevisning om, at der er et større formål og mening med livet. Du er bevidst om din egen plads og rolle i verden og i det større hele. Disse overbevisninger indvirker på din opfattelse af mening og formål med de ting, du gør.

 • Trivsel: Du trives godt i et miljø, hvor der er plads til at være spirituel, og hvor medmenneskelighed spiller en stor rolle.
 • Overbrug: Hvis du i den tro, at du hjælper og guider andre, kommer til at missionere eller bliver fanatisk. Andre vil ofte føle det irriterende og intimiderende, hvis du prøver at overbevise dem om spirituelle emner, hvilket kan ende med, at de undgår dig eller bryder jeres relation.
 • Udfordring: Når du ikke kan finde mening eller formål med det, du laver. Eller hvis det, du laver/arbejder med er i modstrid med dine værdier

 

Læs også

Styrker

Tag en gratisk styrketest

Få feedback på din styrketest