Work-Life Balance

Er dit liv kommet ud af balance?

På denne side finder du information om bl.a. work-Life balance coaching, inspiration, øvelser mm. Alt relateret til livsbalance og trivsel. Tryk på det ikon, du ønsker at vide mere om.

Figuren her kaldes PERMA-modellen og stammer fra Martin Seligmans bog “At lykkes”. Seligman inddeler trivsel i 5 elementer, der hver især bidrager til trivsel og optimal menneskelig funktion. Her er tilføjet et ekstra element, nemlig helbred/sundhed, som også er afgørende for vores generelle trivsel.

Måske kan du, hvis du kigger på figuren,  straks spotte, hvilke af de 6 elementer for trivsel, der ikke er  i balance for dig.

  • Positive følelser
  • Engagement
  • Relationer
  • Mening
  • Resultater
  • Helbred/sundhed

Hver især har de betydning for, om vi føler os tilfredse med vores liv og arbejde, og om der er balance mellem de 2 domæner.

Balance
Stress
Tanker, regler, overbevisninger
Værdier
Styrker
Mindfulness