+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Artikel fra Villabyerne, 2016

”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.”
Et af Søren Kierkegaards mest kendte citater. Livet må leves lige nu, mens det sker. Vi kan ikke planlægge livet, kontrollere det og forudse, hvad der kommer til at ske.
Derfor kan vi i princippet lige så godt overgive os til øjeblikket og være nærværende, nysgerrige, åbne og bevidst gøre nuet til noget specielt og intenst. Der er kun nuet at forholde sig til. Fortiden er slut, og fremtiden eksisterer ikke endnu.
Der er altså ikke nogen forudbestemt drejebog, men det er os selv, der skaber livet. Derfor er vi også nødt til at tage aktivt del i det, forme det og gøre det interessant og meningsfuldt. Tage ansvar for det ved at leve efter de værdier, vi tror på og være autentiske og ærlige over for os selv. Turde se os selv i øjnene, finde vores egen sandhed, træffe vores egne valg og også være ansvarlige for konsekvenserne af dem.
Der er mange meninger om, hvad et godt og meningsfuldt liv er. I min praksis som coach er det min erfaring, at den mest fundamentale forandring opstår i en kombination af at afklare og omsætte sine værdier til en daglig praksis og at udvikle og leve med bevidst nærvær i sin hverdag.
Når vi bevæger os i retning af det, vi tror på og finder væsentligt og samtidig er i livet på en nærværende og bevidst måde, skaber det en dyb tilfredshed og ro og mindsker stress og bekymringer.
For mange af os er vores værdier desværre ikke særligt tydelige. Vi lever efter de værdier, omgivelserne har lært os er rigtige og gode. Men en gang i mellem, når vi har ro til fordybelse, typisk i længere ferier, hvor hverdagens gøremål og stress ikke presser sig på, kommer vi måske i kontakt med noget dybere.
Det kan føles som en slags skyldfølelse over, at der er noget, vi ikke lytter til i os selv, noget vi ikke gør eller udlever i vores liv. Vi får en følelse af ikke at være tro mod os selv. Og den følelse nager os, indtil vi begynder at lytte til den.

Bevidst nærvær

Det at komme i kontakt med sine værdier og lytte indad kræver bevidst nærvær, og det er noget, mange af os har svært ved. Vi bekymrer os om ting, der skete i fortiden, som vi ikke længere har nogen indflydelse på, eller også er vores tanker optaget af fremtiden og ting, der måske (måske ikke) vil ske.
Den indre dialog kører konstant og monotont i baggrunden, bekymret, dømmende, forudsigende og sammenlignende. Men bekymringer og brok er en ond cirkel, der ofte bliver en slags selvopfyldende profeti, for negative tanker leder til flere negative tanker.
Og til sidst kan vi ikke se ret meget andet end vores egne negative historier. Undersøgelser viser, at bare fem minutters bekymring fører til dårligt humør.

Skaber din virkelighed

Tanker kan ses som et slags kreativt materiale, som kan formes negativt eller positivt. De skaber vores virkelighed, for tanker skaber følelser, og følelser påvirker vores humør og vores tro på os selv og dermed vores adfærd.
Tanker er oftest ikke reelle, men snarere vores egen konstruktion eller personlige fortolkning af det, som sker. Der findes jo i princippet ikke nogen objektiv virkelighed.
Vi skaber selv virkeligheden gennem vores tanker, så hvorfor ikke skabe en positiv virkelighed fuld af muligheder, frem for en begrænset virkelighed, hvor vi ser os selv som ofre for omstændighederne.
Så godt nok forstås livet baglæns, men det betyder jo ikke, at vi bare skal lade os kaste rundt i livets bølger på godt og ondt. Vi har muligheden for at skabe og bruge vores eget personlige kompas, der kan holde båden på rette kurs.
Og dette kompas skabes af vores værdier, vores nærvær og vores tanker.

Dit kompas

Her inden vi går ind i det nye år, kan du med fordel stille dig selv følgende spørgsmål for at tjekke, om du er på rette kurs:

Hvad skal mit liv handle om, hvis jeg virkelig skal være tro mod mig selv?
Hvilke værdier vil jeg gerne give videre?
Hvordan former mit liv sig fra nu af og til min død, hvis jeg lever efter mine værdier og går efter mine drømme?
Hvordan er kvaliteten af mine tanker?
Hjælper de mig?
Gør de mig optimistisk, livsmodig og passioneret, eller gør de mig i dårligt humør?
Bringer de mig tættere på mine værdier?

Bevidsthed er første skridt på vejen til udvikling og forandring.