+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Glem ikke dine værdier i hverdagen

Det er let at glemme sine værdier i en travl og hektisk hverdag. Ved at lave nedenstående øvelse bare 5 minutter hver morgen, før du står op, og 5 minutter hver aften, inden du sover, får du en bedre og mere fokuseret dag med en følelse af mening og retning. Det kan godt være, at det kun er små skridt, men det er skridt i den rigtige retning. Og det, at du vedvarende handler på at bidrage til din egen livskvalitet, skaber en større generel tilfredshed. Det forudsætter selvfølgelig, at du har afklaret med dig selv, hvad der er vigtigt for dig. (se evt. tidligere indlæg om værdier, og hvordan man finder sine værdier. https://cgcoaching.dk/index.php/2015/03/05/vaerdier/ )

Når du har lavet øvelsen i 30 dage, vil din hjerne helt automatisk selv begynde at lede efter svarene på disse spørgsmål, og du vil opleve mere livstilfredshed, fordi du hele tiden er i udvikling og evaluerer dine handlinger. Gør det til et fast ritual. Det tager ganske lidt tid, men det bidrager med rigtig meget.

Læg spørgsmålene på natbordet, så du ikke glemmer dem i hverdagens travlhed.

Morgen

  • Hvad er jeg glad for i mit liv?

Ex. Jeg er glad for mit job

  • Hvad er jeg taknemmelig for i mit liv?

Ex. Jeg er taknemmelig for mine børn

  • Hvad er det vigtigste for mig i dag?

Ex. Det vigtigste i dag, er at mødet med Susanne går godt, og at jeg bidrager med en positiv attitude

  • Hvorfor er det vigtigt for mig? (forbind med værdier)

Ex. Det er vigtigt for mig, fordi det her skal fungere, da vi fortsat kommer til at have en masse samarbejde. Og fordi det dræner mig for energi og gør mig ked af det, når vi ikke kommunikerer konstruktivt.

Det er min værdi nysgerrighed (at være fordomsfri og interesseret), der er i spil her.

  • Hvad skal jeg fokusere på i dag for at bevæge mig tættere på mine værdier?

ex. Jeg skal fokusere på at være konstruktiv og nysgerrig over for hendes fremstilling af sagen.

Aften

  • Hvad har jeg lært i dag?

Ex. Jeg har lært, at dialogen med Susanne går bedre, når jeg er lydhør over for hendes behov og lytter interesseret og nysgerrigt til hendes fremstilling af sagen.

  • Hvilke erfaringer tager jeg med mig fra i dag?

Ex. At jeg selv har en stor indflydelse på kvaliteten af vores samtaler. Fremover vil jeg lytte mere og være mere nærværende i vores samtaler.

  • Hvordan har i dag bidraget til min livskvalitet?

Jeg har med min anderledes attitude åbnet op for en bedre dialog og relation til min kollega.