+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Grænser og selvomsorg er 2 centrale ting, hvis vi vil undgå stress. Vi kan ikke passe på os selv, hvis vi ikke formår at sætte grænser. Vi skal kunne sige fra, når situationen, arbejdsmængden, andre mennesker osv. bliver for overvældende eller ikke føles rigtigt. Ligeså vigtigt er det at kunne række ud og bede om hjælp, når vi ikke føler, at vi kan magte mere. Men desværre er det ofte mere komplekst end som så. En del mennesker har svært ved at mærke sig selv og deres egne behov, og dermed bliver det også svært at mærke, hvor ens grænser går. Dette kan både skyldes, at man generelt har svært ved at mærke sig selv i livet, måske pga aspekter ved ens historik (opvækst, familiekultur, tilknytningsmønstre osv.) som har dannet grundlag for uhensigtsmæssige overbevisninger og leveregler, der fx gør, at man presser sig selv alt for hårdt, ikke tillader sig selv at slappe af og nyde, har svært ved at sige fra af angst for, hvad andre forventer eller tænker om en osv. Det kan også handle om, at man er en passioneret ildsjælp, der har svært ved at styre sin energi, eller det kan handle om,  at man arbejder på en arbejdsplads, hvor det ikke føles ok at sige ”nej tak” til opgaver, sociale arrangementer osv. Eller hvor det ikke føles ok at melde sig syg. Man mødes måske af spydigheder fra kolleger og chef, når man er tilbage og får skyldfølelse og går på arbejde, selv om man burde blive hjemme og pleje sig selv. Stress kan skyldes mange forskellige faktorer.

For nogle kan det være decideret angstprovokerende at tænke på at sætte grænser, stille op for sig selv og tage sig selv og egne behov alvorligt. Men der er desværre ikke nogen vej udenom, hvis man vil undgå stress. Og nogle gange må man kigge på sin arbejdsplads, eller de mennesker, man omgiver sig med og spørge sig selv, om det er sundt for en.

En god begyndelse er at blive bedre til at lytte til dig selv og anerkende og velkomme de følelser, du nu har, i stedet for fortsat at distrahere dig selv med endnu mere arbejde.

Lyt til hvad din krop prøver at fortælle dig. Hvad er det, der er på spil for dig, og hvorfor er det så vigtigt for dig, at du bliver stresset? Der ligger som regel en positiv læring i stress. Det kan handle om, at du ikke føler, at du er tro mod dig selv, at der bliver trådt på nogle for dig vigtige værdier, at du ikke får lov at udvikle dig og bruge dine styrker og derfor keder dig og mangler mening osv.

Øvelse

  • Hvad er det din stress vil fortælle dig (hvis den havde en stemme)?
  • Hvad er dine indre og ydre stressorer (altså de ting, der udfordrer og presser dig i hverdagen og på arbejde)?
  • I hvor høj grad mener du, at du har kontrol over eller kan påvirke hver af disse stressorer?

Du kan fx lave et mindmap, hvor du skriver ”stressorer” inde i midten, og så fylder du på med alle de ting (ydre som indre), der skaber stress i din hverdag. Stort som småt.

Der ligger meget vigtig information gemt i disse spørgsmål og denne øvelse, som gør det nemmere for dig at overskue, hvor du skal begynde.

Måske skal du have hjælp af en stressekspert, måske kan du række ud og tale med din leder og fortælle, at du føler dig presset og har brug for at blive aflastet i en periode, måske skal du snakke med dit bagland om mere støtte.

Førstehjælp til stress. Læs her

Priser coaching, se her