+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Kend dine vigtigste værdier og lade dem guide dig i dit liv. Her er en lille øvelse, der hjælper dig i gang med at reflektere over, hvilke værdier, der virkelig betyder noget for dig.

 1. Brainstorm over tidspunkter i dit liv, hvor tingene virkelig fungerede for dig. Hvor du følte dig lykkelig, i flow, energisk oppe at køre på livet osv. Skriv 2-3 episoder ned på papir.
 2. Prøv at beskrive de 3 episoder. Visualiser dem for dit indre blik.
 • Hvor var du henne og sammen med hvilke mennesker?
 • Hvad præcis var det, du lavede?
 • Hvad var det ved episoden, der gjorde den til noget helt særligt?
 • Hvordan var dit energiniveau?
 • Hvad var det, der fastholdt din interesse?
 • Hvilke ressourcer aktiverede du?

Mens du laver denne øvelse, vil der opstå en række værdiord. Det kan være ord som passion, bidrage, skabe, frihed, balance osv. skriv nu disse ord ned. Dette er værdier, der er vigtige for dig og som gør dig glad.

Prøv så at prioritere disse værdier. Hvad for en er vigtigst for dig, hvis du kun måtte vælge den ene? Find på denne måde ind til dine 5 vigtigste værdier.

Giv herefter hver værdi en karakter fra 1-10 ift. hvor meget de fylder i dit liv lige nu. (1 betyder, at de fylder meget lidt, og 10 at de fylder optimalt).

Spørg herefter dig selv, hvordan hver værdi kan komme til at fylde mere i dit liv:

 • Hvad kan du gøre mere af hver dag?
 • Hvad kan du gøre, som du ikke gør nu?
 • Hvad skal du have mere fokus på?
 • Hvad skal du holde op med (at gøre, tænke osv.)

Læs mere om værdier her