+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

7 grundprincipper i mindfulness

At være mindfuld forudsætter 7 grundindstillinger, man må øve igen og igen. De er alle lige vigtige og forudsætter og påvirker hinanden:

1. Ikke-dømmen

Vores sinds natur er konstant at vurdere, evaluere, sammenligne og kategorisere alle vores sanseindtryk ud fra vores eget subjektive perspektiv på verden, fortolkninger og tidligere erfaringer; hvad vi kan lide/ikke kan lide, hvad der har værdi/ikke har værdi. (Er det neutralt, tillægger vi det ikke nogen særlig betydning).

Dette afholder os fra at være fuldt ud til stede i nu’et og kan fastholde os i blind automatik, fordomme og frygt og afholde os fra at se andre perspektiver end vores egne.

Det her er kedeligt, jeg er ikke dygtig nok til den her opgave, det her virker ikke, det var et godt/dårligt møde, jeg bryder mig ikke om min nye kollega/chef osv. 

Når vi er mindfulde, tillader vi øjeblikket at være præcis, som det er uden at vurdere det som godt eller dårligt. Vi træder et skridt tilbage og forholder os som upartiske vidner, der bare iagttager, åbent, nysgerrigt og undersøgende. Intet/ingen puttes i kasser.

2. Tålmodighed

Vi kommer ikke nogen vegne, før vi slipper ideen om, at vi skal nogen vegne. Vi mennesker har en tendens til at ville fremskynde ting. Vi skynder os gennem nogle øjeblikke for at komme videre til andre “bedre” øjeblikke. Men ting har ofte deres eget tempo og hverken kan eller bør fremskyndes. Dette gælder også udvikling, kompetencer, stress, følelser, sygdom osv. Vi er nødt til at give os selv lov til at være i det, der er. Det er en del af livet, som det ser ud lige nu. Vi behøver ikke fylde hvert øjeblik med aktiviteter eller tanker. Faktisk er det modsat; det er først når vi slipper utålmodigheden, at vækst og udvikling kan ske. At kultivere tålmodighed er aktivt at mestre energien, at være vedholdende.

Når vi er mindfulde, giver vi tålmodigheden plads og tillader os selv lov og plads til at have de oplevelser og følelser, vi har. Vi har dem jo uanset hvad. De er vores virkelighed, som den udfolder sig lige nu.

3. Det åbne/barnlige sind (beginners mind)

Vi har en tendens til at se livet gennem et slør af tanker, forventninger og erfaringer.  For at se Nu’ets rigdom er nødt til at udvikle et åbent, nysgerrigt, undrende sind uden antagelser og forbehold. Have en vilje til at se alt, også trivialiteter, med friske øjne, som var det første gang. Ethvert øjeblik er unikt og indeholder unikke muligheder. Et åbent sind gør os mere modtagelige over for disse muligheder og gør os nærværende i livet og vores relationer.

Når vi er mindfulde tillader vi os at se tingene, som var det første gang uden forudindtagen, forbehold og holdninger. Lige som et barn uden erfaringer, der har alle sanser åbne. Ethvert øjeblik er friskt og unikt og indeholder nye unikke muligheder, hvis vi tillader os selv at se dem.

4. at være tillidsfuld

Det er vigtigt at udvikle en grundlæggende tillid os selv og vores egen visdom. Vi må stole på vores egen intuition og autoritet, fremfor altid at søge råd hos andre.Også selv om vi tager fejl ind i mellem. Hvorfor skulle vi ikke lytte til os selv, hvis noget ikke føles rigtigt? Når vi efterligner andre, er vi på vej i den gale retning, væk fra os selv. Vi kan ikke være et andet menneske, men vi kan blive bedre til at være os selv. Når du dyrker mindfulness, øver du dig i at lytte til og stole på dig selv og tage ansvar for at være den, du er. Tillid til dig selv hjælper dig også med at have tillid til andre og se det bedste i dem.

Når vi er mindfulde lytter vi til vores intuition og vores egen indre visdom.

5. Ikke at stræbe efter noget

Mindfulness handler i sin essens om at slippe vores ambitioner og handlinger for en stund. Næsten alt vi gør i den vestlige verden, gør vi for at opnå et eller andet. Vi lægger stor vægt på præstation, fremskridt og handling. Selv vores fritid fylder vi med gøremål og handlen. Men paradoksalt nok er det ofte, når vi ikke handler, at kreativitet og evnen til at se tings sammenhæng klart opstår. Det ikke at handle har ikke noget med passivitet eller dovenskab at gøre, men indebærer, at man overlader tingene til sig selv og lader dem ske på deres egen måde.

Når vi er mindfulde, stræber vi ikke efter noget bestemt mål eller resultat, men accepterer tingene, som de er lige nu fra øjeblik til øjeblik.

6. at være accepterende

At acceptere handler om at anerkende det, der er i dette øjeblik. Se tingene, som de er i Nu’et.  Det kan være stress, smerter, sygdom, dårlige arbejdsforhold, overvægt, ensomhed osv. osv. Vi er nødt til at finde os til rette med tingene, som de er og acceptere dem. Ofte spilder vi en masse energi på at have modstand på og benægte tingenes tilstand. Vi prøver at tvinge tingene til at være, som vi gerne vil have dem til at være. Men det skaber som regel bare frustration og anspændthed og forhindrer positiv udvikling i at ske. Vi er nødt til at være villige til at anerkende og acceptere tingene, som de er lige nu, før vi kan ændre noget. Først da kan vi handle konstruktivt og hensigtsmæssigt. Hvis vi har et klart billede af, hvad der foregår, vil vi også i højere grad vide, hvad vi skal gøre ved det.

Når vi er mindfulde, ser vi tingene som de er lige nu. Hvis vi har ondt i hovedet, accepterer vi, at vi har hovedpine. Vi er villige til at se situationen som den er uden modstand eller benægtelse.

7. at give slip (letting go)

Vores bevidsthed har svært ved at give slip på bestemte følelser, tanker og erindringer. Hvis de er behagelige, prøver vi at forlænge dem og trække dem ud. Hvis de er ubehagelige, prøver vi at slippe af med dem og forhindre dem. At give slip betyder, at vi holder op med at klynge os til noget som helst, uanset hvad det er. Det kunne være fortiden, personer, ideer, tanker, følelser, håb, synspunkter, ønsker, historier om os selv og andre eller ideen om, hvem vi er. Grunden til, at vi klynger os til disse ting, er for at have en eller anden følelse af forankring og tryghed i livet, men vi kan ganske enkelt ikke udvikle os og komme videre, hvis vi ikke er villige til at give slip ! Jo mere vi klynger os til noget, jo mere sårbare bliver vi overfor tab.

Når vi er mindfulde, undlader vi at ophøje og fastholde nogle oplevelser og afvise andre. Vi lader vores oplevelser være, som de er og iagttager dem bare. Dette er en øvelse i forandring. Forandring sker, uanset om vi ønsker det eller ej; ungdommen forsvinder, forhold går i stykker, skønne øjeblikke forsvinder. Intet er permanent.

Læs mere om mindfulness:

Mindfulness-øvelser

Reguler stress, tanker og følelser med mindfulness

Styr din energi med mindfulness