+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

 

Mening er noget vi mennesker bruger utrolig meget tid på at savne, lede efter, eller vente på. Mening er vigtigt for at opleve trivsel i vores liv. Vi bliver mindre robuste, hvis vi mangler en følelse af formål med livet og bliver dermed også mere tilbøjelige til at bukke under for den modstand, vi møder i  livet.

En del af mine klienter opsøger coaching, fordi de har svært ved at finde mening med arbejdet, arbejdsopgaverne, deres relationer osv. De er blevet søvngængere uden følelse af formål i deres eget stressede liv.

Men hvad er mening overhovedet for noget? Er det ikke en illusion, at mening skulle være noget, vi skal lede efter og måske, måske ikke være så heldige at finde? Er mening ikke noget, vi selv skaber eller konstruerer gennem vores tanker, vores relationer, de historier, vi fortæller os selv og hinanden? Meningen er ikke noget, der er givet på forhånd i dag. Det var det måske mere før i tiden, hvor vores liv og roller var mere klart defineret.

Det kan ind i mellem (lidt tilfældigt) føles som om, der er en højere mening, når vi fx er i gang med en spændende opgave på arbejdet og er i flow, kigger på en smuk solnedgang eller ind i øjnene på dem, vi elsker. Men følelsen forsvinder ofte lige så hurtigt, som den kom. Og vi bliver måske frustrerede over, at følelsen ikke er vedvarende eller i det mindste er der lidt oftere. Men hvad nu, hvis vi selv kan skabe følelsen af mening? Hvis vi godtager den præmis, at virkeligheden er en social konstruktion? At der ikke findes nogen objektiv virkelighed?  Det kan både virke lidt skræmmende, men også utrolig befriende. For så er vi jo selv langt hen ad vejen herre eller kvinde over vores eget livsdesign. Vi har i sidste ende selv ansvaret for at skabe os et meningsfuldt liv og arbejdsliv.

Godtager vi den præmis, bliver mening noget vi selv skaber ved at vælge og investere tid, energi og ressourcer i en aktivitet eller en måde at være på i verden.

Et oplagt sted at starte, hvis tingene føles lidt meningsløse, er at blive bevidst om egne føle-, -tænke og adfærdsmønstre og dermed også bevidst om egne vigtigste værdier og styrker. Når vi har afklaret, hvilke værdier, der er vigtige for os og hvorfor, og vi kender vores vigtigste styrker (det, vi er naturligt gode til, og som frembringer flow og motivation), har vi et solidt fundament og kan bevidst begynde at organisere vores liv omkring meningsfulde aktiviteter, ting og gøremål, der ligger i tråd med dette fundament.

Vi får en følelse af retning og formål, fordi vi har valgt en retning og et formål, der giver rigtig meget mening for lige netop os. Vi kan nu begynde at fortælle os selv og andre historier om dette formål, hvilket understøtter følelsen af mening, passion og livsglæde. Det er netop gennem interaktionen med andre, at vi skaber og forhandler om virkeligheden og meningen.

Arbejdet eller livet vil ikke nødvendigvis være sjovt eller interessant hele tiden, for alt bliver med tiden rutinepræget, kedeligt og kræver til tider hårdt arbejde. Men det er ok, når bare vi føler, at vi har en grundlæggende retning og et overordnet formål eller “hvorfor” med det, vi foretager os.

Så spørgsmålet er ikke, hvad meningen med livet, arbejdet osv. er. Mening er noget, du selv vælger, når du kender dig selv, dine værdier og styrker godt nok og sætter mål med afsæt i disse. Og samtidig også er bevidst om, hvad der dræner dig og føles ligegyldigt. Altså designer dit (arbejds-) liv på en sådan måde, at du føler dig dybt engageret og dermed oplever mening.

Læs mere om work-life balance coaching her

Læs mere om værdier her

Læs mere om styrker her

Tag en gratis styrketest her

Læs også: Første skridt mod balance er erkendelse her