+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

 

I den vestlige verden har vi rigtig mange muligheder og dermed også rigtig mange valg at træffe. Vi bliver bombarderet med informationer, og mange vil gerne det hele og har svært ved at vælge. Selvom det på mange måder er priviligeret at have så mange valgmuligheder, efterlader det alligevel mange i en frustreret, afmægtig og stresset tilstand, for vi kan ikke det hele. Der er ikke nok tid, og vi er nødt til at prioritere.

Når du er i forbundet med dine inderste værdier, hele tiden er bevidst om, hvad der er vigtigt for dig, har du et værktøj til at sortere og prioritere dine mange muligheder og til at vælge til og vælge fra. Når du prioriterer dine muligheder ud fra dine værdier, har du høj integritet og udstråler en høj grad af sikkerhed. Du siger og gør det, du mener og føler for inderst inde. Du stoler på din egen dømmekraft og har ikke behov for at få accept eller medhold fra andre. Du ved, hvordan du skal sige nej og sætte grænser. Du får sorteret ud i relationer og arbejde, som ikke beriger dit liv, men snarere tapper dig for energi.

At være i kongruens med dine værdier skaber et bedre selvværd. Vær opmærksom på forskellen mellem selvtillid og selvværd. Selvtillid er tiltroen til egen præstationsevne. Jeg er god til mit arbejde, jeg er en god forælder, jeg ser godt ud, jeg er god til at være leder osv. De ting vi gør for at høste en ydre anerkendelse. Selvværd derimod kommer dybt indefra. En dyb tiltro til sin egen personligheds værdi, hvis vi skræller alle præstationerne fra. Jeg er ikke afhængig af andres bekræftelse og adfærd. Troen på at jeg er god nok, som jeg er uden at skulle præstere. Troen på, at jeg kan gøre mig selv lykkelig.

Er selvværdet i orden, er det en dyb og basal følelse, som man ikke mister, selvom der sker noget uventet i ens liv. Tab af selvtillid derimod kan betyde tab af identitet. Hvis man pludselig bliver syg eller arbejdsløs eller på anden måde mister fodfæste i sit liv, kan det, at man ikke længere kan præstere betyde, at man ikke længere føler, at man har nogen betydning. Hvis du kender dig selv og er i balance med dine værdier, virker du ægte, og det er meget nemmere for andre at holde af dig og respektere dig. Du er bedre i stand til at opbygge sunde relationer til andre. Vi tiltrækkes af mennesker, der hviler i sig selv, er i integritet med sig selv, som drives af deres inderste kerne og ikke af, hvad andre mener, at de burde, skulle osv.

Læs mere om værdier