+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Forandringer sker, uanset om vi ønsker dem eller ej. Men vi har muligheden for at være bevidste og selv til en vis grad styre forandringerne i stedet for at lade dem styre os. Vi kan frivilligt ændre på tingene, eller vi kan stå passivt og vente på, at forandringen indtræffer af sig selv. Det kunne f.eks. være at vi bliver fyret eller vores forhold går i stykker. Problemet med den slags ting er, at vi i mange tilfælde selv har ladet det komme så vidt ved at lade stå til og ikke tage ansvar i tide. Det er hårdt at komme helt herud, fordi det føles som om løbet er kørt. Derfor er det bedre at være proaktiv og foregribe begivenhedernes gang i det omfang, det er muligt.

Vaner ligger i den ubevidste brug af hjernen og begrænser os og holder os indenfor vores komfortzone, hvor der er trygt og godt, men også temmelig kedeligt. Det er ikke her den store udvikling foregår, og nye resultater bliver skabt. Det er nemlig kun, når vi overskrider vores egne grænser, at vi udvikler os. Når vi gør det, vi ikke plejer at gøre, som måske endda føles ubehageligt og utrygt, men som er nødvendigt for at bevare vores selvrespekt og integritet.

Er du proaktiv anerkender du dit ansvar i stedet for at skyde skylden på dine omgivelser, chef, kolleger eller opvækst. Du tager beslutninger, vælger og prioriterer på baggrund af dine overordnede (bevidstgjorte) værdier. Er du derimod reaktiv, påvirkes du let af dine omgivelser. Er vejret godt har du det godt, men regner det påvirker det både din indsats og din indstilling til tingene. Behandler andre mennesker dig godt, har du det godt, men hvis ikke, bliver du måske indesluttet og defensiv. Reaktive mennesker baserer deres følelsesliv på andre menneskers opførsel og tillader på den måde andres svagheder at kontrollere dem.

Det proaktive menneske har altid sit eget “vejr” med sig og er i stand til at undertrykke en impulshandling til fordel for en vurdering. Selvfølgelig bliver proaktive mennesker også påvirket af udefrakommende faktorer. Men deres reaktion er baseret på værdier og bevidste valg. Det er ofte vores “godkendelse” af, hvad der sker os, der er problemet, i langt højere grad end det, der reelt sker os. Man er, hvem man er i dag som et resultat af de valg, man traf i går, men heldigvis har vi både evnen og muligheden for at vælge vores reaktion på en situation.

Sproget er i øvrigt en god indikator for, hvordan vi opfatter os selv. Om vi er proaktive eller reaktive. Et proaktivt sprog indeholder: jeg kan, jeg vil, jeg ønsker, jeg foretrækker osv. Det reaktive sprog indeholder derimod: Jeg kan ikke, jeg er nødt til, jeg håber, jeg bør, hvis bare sådan og sådan...

Det er utrolig nemt at ryge over i det reaktive mode, hvis vi ikke er bevidste. Derfor må vi tvinge os selv til at stoppe op og tage 3 dybe indåndinger, før vi reagerer pr. automatik og spørge os selv:

Hvad er det egentlig for et menneske, jeg gerne vil være?

Hvordan vil jeg gerne opfattes af andre?

Fører den her reaktion mig henimod den, jeg gerne vil være, og er den i tråd med mine værdier?

I det rum, der eksisterer mellem det, der sker og vores reaktion på det, har vi faktisk friheden til at vælge i overensstemmelse med vores værdier. Det er her vores selvstændige vilje ligger.

Øvelse i at beherske rummet mellem det, der sker og vores reaktion på det

Når du har lyst til spontant at reagere (reaktivt), så prøv at gøre flg.:

  • Tving dig selv til at stoppe op, tage et par dybe indåndinger, og forbind dig så med dine 5 kerneværdier.
  • Mål så på en skala fra 1-10, hvor vigtig den her situation egentlig er for dig (er det f.eks. meget vigtigt for dig at få ret, eller betyder det i virkeligheden ikke så meget? Kunne der evt. være et kompromis?
  • Hvad er din umiddelbare reaktion (er det vrede, irritation, frustration, angst, misundelse osv.)
  • Tænk over dine 5 kerneværdier. Hvordan harmonerer din reaktive reaktion med dem?
  • Vælg nu i stedet en proaktiv reaktion. Hvordan ville det menneske, du optimalt set ønsker at se dig selv som, reagere i den her situation?

Det er ikke sikkert, at det i starten lykkes hver gang, men jo mere du øver dig, jo bedre bliver du til at beherske dig.

(Indlæg udgivet første gang 8/9-2014)

Læs andre indlæg om mindset