+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Vi har selv en stor indflydelse på vores trivsel.

Forskning indenfor positiv psykologi viser, at 50 % af vores lykke er medfødt (vi kan altså rent genetisk have en tendens til optimisme eller pessimisme), kun 10 % afhænger af ydre omstændigheder som f.eks. skilsmisse, arbejdsløshed, sygdom osv., og hele 40 % kan vi selv påvirke gennem den måde, vi tænker og responderer på vores oplevelser på.

Tanker udstikker kursen for vores liv, og ofte er vi slet ikke bevidste nok omkring, hvor stor indflydelse de rent faktisk har på vores generelle livskvalitet. Når vi er negative (fx vrede, angste, irriterede, frustrerede eller skuffede), falder vores evne til at løse problemer mildest talt drastisk. I den tilstand er vi simpelthen dårligere til at se flere perspektiver på en sag, lære nyt, løse problemer, vores hukommelse bliver ringere, vi tænker mindre kreativt, vi bliver mere utålmodige osv. Dette påvirker selvfølgelig vores relationer og gør det endnu sværere at påvirke situationen positivt.

Omvendt når vi tænker positivt ser vi mange flere perspektiver og løsninger, vi tænker mere kreativt, er bedre i stand til at optage ny læring og bliver mere empatiske og forstående overfor vores medmennesker, hvilket igen gør os mere attraktive at samarbejde med osv.

Hver eneste tanke, vi tænker, sender elektriske signaler til hjernen. Tanker påvirker hver eneste celle i vores krop og kan være mere skadelige for os end fx rygning. Positivitet og optimisme gør os simpelthen sundere og mindre modtagelige overfor livsstilssygdomme. Følgevirkningerne af positivitet er enorme både helbredsmæssigt, relationsmæssigt og arbejdsmæssigt. Omvendt kan pessimisme gøre dig syg og i yderste konsekvens slå dig ihjel.

Men hvad gør man så, hvis man er ukuelig pessimist og det altid har ligget lidt til familien?

Heldigvis viser rigtig mange undersøgelser indenfor positiv psykologi, at optimisme kan læres. Vi kan ændre vores respons på det vi oplever, vi kan arbejde med teknikker til at reducere negative tanker og erstatte dem med positive, og vi kan afklare vores styrker og værdier. Bare det at kende sine 5 VIA styrker og se sig selv i det lys, hver gang man får negative tanker, gør en stor forskel. Så når man overmandes af negative tanker, kan man se på sine 5 VIA styrker og fx sige til sig selv: ” Jeg er kreativ, nysgerrig, har en god dømmekraft, er socialt intelligent og god til at værdsætte det smukke omkring mig”. Hvordan kan jeg udvikle mine styrker yderligere og bruge dem mere? Simpelthen erstatte de negative tanker med positive (realistiske) tanker. Det handler om, hvor man retter sit fokus. Retter vi det mod det negative, er det det, vi får, og retter vi det mod det positive, er det det, vi får.

Trivsel er en muskel, der skal trænes, så den bliver stor. Det gør vi bl.a. ved at fokusere på vores styrker og bruge dem, ved at leve vores værdier, ved at være taknemmelige for det, vi rent faktisk har og som fungerer i vores liv, ved at pleje vores relationer til andre mennesker ved at leve sundt (få nok søvn, ordentlig mad, bevæge os dagligt). Og ved at give os selv lov til at hvile os, være nærværende og lege, grine og have det sjovt.

Læs  andre indlæg om mindset