+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Spot andres styrker, og skab bedre relationer

Vores relationer til andre mennesker betyder uendelig meget for vores generelle trivsel

Undersøgelser viser, at hver eneste positiv forbindelse, vi har med et andet menneske i løbet af en dag, nedbringer vores stressniveau og beskytter os mod de negative følger af stress. Der frigives oxytocin (vores forbinder- og glædeshormon) i blodbanerne, hvilket igen dæmper angst og bekymringer og fremmer vores koncentration og evne til at fokusere. Enhver positiv forbindelse med et andet menneske, sætter dermed gang i en opadgående spiral af glæde, forbindelse og gensidig omsorg.

Vi har alle et dybt og grundlæggende behov for anerkendelse og respekt, og en måde at skabe bedre relationer til andre, fx kolleger eller medarbejdere (men også venner, børn, partner osv.), er at fremhæve og påskønne deres unikke karakterstyrker. På den måde kan vi bidrage til hinandens trivsel, engagement og motivation og skabe en bedre stemning på arbejdspladsen og hjemme.

Ethvert menneske har sit eget unikke sæt af styrker, som driver vores engagement og motivation og får os til at føle os kompetente. Vores 5 topstyrker farver simpelthen den måde, vi udfører vores arbejdsopgaver og bringer os i flow.

Når vi forstår og genkender andres styrker, får vi et meget interessant indblik i, hvordan de motiveres og udtrykker sig bedst her i verden, og vi har så en mulighed for at udvikle vores relation, kvaliteten af vores samarbejde og skabe gensidig tilfredshed.

Hvordan spotter vi så andres styrker?

Den letteste og mest tilgængelige måde, hvis man ikke ved så meget om styrker,  er ganske enkelt at begynde at iagttage andres kropssprog, når de fortæller om noget, fx et projekt, en ide eller en interesse. Når man bruger sine styrker, vil ens kropsbevægelser blive mere fremtrædende, man gestikulerer mere, taler typisk hurtigere og mere ivrigt, pupillerne udvides og øjnene skinner. Man liver ganske enkelt op og fremstår gladere, mere energisk og dynamisk end ellers.

Når man iagttager dette, kan det være en god ide at italesætte og værdsætte de styrker, man ser. Man kan også bruge denne viden i senere sammenhænge til medarbejdersamtaler, når man skal sammensætte teams, når man skal opmuntre en kollega osv. I det hele taget, når man vil bedre sine relationer til andre.

Opbyg et styrkeordforråd

For at kunne italesætte og give andre feedback på de styrker, du ser, er det en fordel at kende de 24 styrker og opbygge et styrkeordforråd. Styrkerne opdeles i 6 overordnede kategorier, og hvis man bare husker dem, kan man hurtigt se, om andres styrker er hhv. hovedstyrker, hjertestyrker, omsorgsstyrker, selvreguleringsstyrker, fællesskabsstyrker eller åndelige styrker.

Denne viden kan bruges i rigtig mange sammenhænge, fx når vi kommunikerer med et andet menneske, når vi sammensætter teams, når vi har brug for hjælp fra en kollega osv. for ikke at tale om, hvad det gør ved vores private relationer, fx børn, ægtefælle, venner osv. Når vi ved, hvad dette menneske sætter pris på (fx venlighed, nærhed, perspektiv, ærlighed osv.), kan vi tage hensyn og interaktionen bliver lettere og mere gnidningsfri.

En ekstra gevinst ved at spotte andres styrker, er at vi bliver mere bevidste om vores egne, og dermed begynder vi at fokusere mere på dem. Vi bliver også mere behagelige og positive at være sammen med. Hvem vil ikke gerne bruge tid med mennesker, der ser og værdsætter e’n og de kvaliteter, man har.

Bliv klogere på dine og andres styrker

Læs om de 24 VIA styrker, og hvordan de inddeles i 6 kategorier her

Læs mere om styrker her

Hvad menes der med styrker? Læs her

Styrker – din vejviser til autenticitet. Læs her

Tag en gratis styrketest her

Er du træt af dit arbejdsliv, så kig på dine styrker. Læs her

Er selvkontrol en af dine styrker? Læs her

Er venlighed og generøsitet en af dine styrker? Læs her