+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Hvor ofte er du i flow?

Begrebet flow bruges ofte i flæng, også her på min hjemmeside, og jeg vil derfor give en kort definition af, hvad flow er og indebærer.

Flow stammer fra den positive psykologi og beskrives af den ungarske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi som en tilstand, der indfinder sig, når vi har et klart og opnåeligt (frivilligt og meningsfuldt) mål, der afbalancerer vores styrker i forhold til den opgave, vi står over for og dens kompleksitet. Vi får løbende feedback på, hvordan vi klarer det, og vi har en dyb følelse af autonomi og kontrol over situationen og forsvinder i opgaven uden fornemmelse for tid og sted. Vi opsluges af aktiviteten for aktivitetens egen skyld, vi har fuldt fokus på opgaven, og vi koncentrerer os maksimalt.

Vil man være i flow, er man nødt til at kende og være bevidst om sine 5 topstyrker og fokusere på dem hver dag. Se mere om styrker her

og blogindlæg om styrker her.

Fordelene ved flow

Der er mange fordele ved at være i flow:

 • En stærkere selvfølelse
 • En større følelse af kontrol (i stedet for en følelse af hjælpeløshed, der kan medføre negativ stress).
 • Man lærer bedre, husker bedre, er bedre til kreativ problemløsning
 • Man føler større involvering og nydelse ved opgaven.

Kort sagt føler man større arbejdsglæde og generel trivsel.

Desværre oplever mange kun sjældent eller aldrig flow i deres arbejdsliv, fordi der ikke er balance mellem ens styrker og de arbejdsopgaver man har. Måske har man for store udfordringer, som ikke matcher ens styrker, og man føler sig stresset og bekymret, eller måske har man for små eller ingen udfordringer og keder sig.

Har du fået lyst til at kigge lidt på dine egne oplevelser af flow, kan du lave nedenstående øvelse.

Flowøvelse

Identificer en situation, hvor du var i flow

Tænk på en situation, hvor du virkelig oplevede flow på arbejde eller privat. Altså en situation, hvor du blev fuldstændig opslugt at det, du lavede og mistede fornemmelsen for tid og sted, var i “zonen” (som beskrevet ovenfor). Det kan være en hvilken som helst opgave.

Beskriv situationen i detaljer

Prøv at beskrive oplevelsen i detaljer:

 • Hvor var du?
 • Var du sammen med nogen eller alene?
 • Hvad lavede du?
 • Hvad var målet med aktiviteten?
 • Hvilke ressourcer brugte du?
 • Hvilke af dine styrker var i spil?
 • Hvad mærkede du i din krop?
 • Hvad foregik der i hovedet?
 • Hvordan var din selvfølelse?
 • Dit fokus og koncentration?
 • Hvor stor var din følelse af autonomi?
 • Hvordan havde du det i det hele taget i situationen?

Hvordan kan du få flere af den slags oplevelser i din hverdag?

a) Lær dine 5 bedste styrker at kende

b) Hvor ofte bruger du disse 5 styrker på arbejdet? Eller privat?

c) Hvordan kan du komme til at udfolde disse styrker bedre på daglig basis? Kan du fx opstille nogle mål for hver enkelt styrke?

d) Hvilke resultater vil du kunne opnå, hvis du bruger dine styrker oftere?

e) Hvilke forandringer er nødvendige,  for at du kan udfolde dine styrker? Er der ting, du skal holde op med, uddelegere, bede om eller sige fra over for?