+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Mindset

Har du et udviklende eller et fastlåst mindset?

Dit mindset er din selvopfattelse og noget, du kan styrke og udvikle.Det har en stor indvirkning på, hvordan dit liv udformer sig. Det er temmelig afgørende for, om du bliver den person, du ønsker at være og opnår det, du synes er værdifuldt i livet. Den amerikanske psykolog Carol Dweck taler om 2 slags tankesæt: Det fastlåste mindset og det udviklende mindset.

Det fastlåste mindset

afspejler en sort/hvid tankegang, som dybest set handler om absolut succes eller absolut fiasko. Man mener, at ens egenskaber er en fast, uforanderlig størrelse, hvilket bevirker, at man hele tiden føler, at man skal bevise, hvad man dur til. Bevise at man slår til. Mange mennesker med det fastlåste tankesæt har det altoverskyggende mål at bevise deres evner, på deres studie, på deres arbejde, i deres private relationer osv. De søger hele tiden bekræftelse på deres intelligens, kompetencer, personlighed osv. Alt vurderes ud fra devisen: er jeg en succes eller en fiasko? Kommer jeg til at fremstå som dygtig eller dum? Bliver jeg accepteret eller afvist?

Mennesker med det fastlåste mindset bliver ofte defensive, når de bliver kritiseret eller modtager feedback.

Det udviklende mindset/ growth mindset

baserer sig derimod på den holdning, at ens grundlæggende egenskaber er noget, man kan udvikle ved at gøre en indsats. Selvom mennesker kan være grundlæggende forskellige mht. talent, evner, interesser og temperament, kan vi alle ændre os og vokse, hvis vi gør en indsats, er dedikerede, arbejder hårdt og samler erfaring.  Har man dette mindset tror man, at et menneskes potentiale er en ukendt størrelse, og at det er umuligt at forudse, hvad et menneske kan nå, hvis det brænder for et fag og slider hårdt med at lære det. De spørger hele tiden sig selv: hvorfor spilde tiden på at bevise, hvor dygtig jeg er, når jeg kan blive endnu bedre? Hvorfor skjule mine mangler i stedet for at udbedre dem? Hvorfor søge venner og partnere, der afstiver mit selvværd,  i stedet for at omgås mennesker, der udfordrer mig til at udvikle mig? Og hvorfor gå efter det sikre og allerede prøvede i stedet for oplevelser, der kræver, at jeg overskrider mine egne grænser?

Et udviklende mindset fokuserer på processen eller rejsen og ikke på resultatet.Lysten til at nå ud over sine grænser og holde fast, også når det ikke går godt, er kendetegnende for det udviklende tankesæt. Mennesker med det udviklende tankesæt stempler ikke sig selv eller giver op. Selvom de bliver kede af det, vover de pelsen igen og møder nye udfordringer.

Mennesker med det udviklende mindset behøver ikke altid at have ret, men spørger i stedet: “kunne der være en alternativ måde at se denne situation på”? Og “hvad kan jeg lære af det her?”

Mennesker med det fastlåste tankesæt derimod tror virkelig på det gamle ordsprog: Intet vovet, intet tabt. Hvis jeg er nødt til at øve mig, dur jeg nok ikke til det. Det kan jo blive afsløret, at jeg ikke slår til, at opgaven er for svær.

2 forskellige måder at være i livet på

Det er klart, at disse to forskellige mindset, giver nogle helt forskellige livsoplevelser. I den ene verden får man succes ved at vise, hvor dygtig eller talentfuld man er. I den anden verden, hvor egenskaber er foranderlige, får man succes ved at flytte sig, så man lærer noget nyt og udvikler sig. I den ene verden er det en fiasko, når der opstår forhindringer, når man får en dårlig karakter, bliver fyret eller afvist. Det betyder jo, at man ikke er dygtig, talentfuld eller værd at elske.

I den anden verden oplever man fiasko, når man ikke udvikler sig, når man ikke rækker ud efter ting, der betyder noget for en. Når man ikke udnytter sine muligheder fuldt ud.

I den ene verden er det negativt at gøre en indsats, for så er man jo ikke dygtig eller talentfuld, for hvis man var det, var man jo ikke nødt til at gøre en indsats. I den anden verden er det derimod indsatsen, der viser, at man er dygtig eller talentfuld.

Man kan spørge sig selv:

  • Hvad vil jeg helst have? Masser af succes og bekræftelse eller masser af udfordringer og menneskelig udvikling ?
  • Hvem vil jeg helst omgås? Dem der stiver mit ego af, eller dem, der udfordrer mig og får mig til at udvikle mig?

Det skal dog tilføjes, at vi alle har adgang til begge mindset, og at det fastlåste typisk trigges, når vi bliver kritiseret. Men vi kan vælge at være bevidste medspillere og aktivt øve os i at skifte over til et udviklende mindset og dermed tage ansvar for at udvikle os og skabe nye neurale stier i hjernen.

Læs mere

Sådan bliver du hørt

Styrker

Værdier

Er du proaktiv?

Tanker

Tager du ansvar for dit humør?