+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

 

Humør smitter

Har du overvejet, hvor meget dit eget eller andres humør smitter og påvirker din arbejdsdag? Har du også overvejet dit eget ansvar i den forbindelse?

Faktisk viser undersøgelser indenfor positiv psykologi, at 20-30% af vores præstationer og resultater på arbejdet afgøres af vores humør (Goleman)

Positive og negative tanker har forskellig indflydelse på den måde, vores hjerne præsterer. Positive følelser udvider vores opmærksomhed og vores perifere synsfelt markant. Vi tager simpelthen mere ind, ser flere facetter, perspektiver og løsninger på en problemstilling. Vores hjerne oversvømmes af dopamin og serotonin, som hjælper os med at tænke hurtigere og mere kreativt. Vi bliver bedre til at løse problemer og modtage ny information. Vi får simpelthen en større kognitiv fleksibilitet og bliver bedre til at tænke og lære nyt.

Tænk i “vi” og ikke i “mig”

Det er klart, at dette også har en stor betydning for de forskellige relationer, vi indgår i, både på arbejdet og privat. Når vi er i det positive mindset, er vores hjerne tryg, og derfor bliver vi mere tillidsfulde og tænker mere i “vi” end i “mig”, vi bliver mere generøse, hjælpsomme og venlige overfor andre, og er mere socialt ansvarlige. Og det har selvfølgelig en afgørende betydning for vores trivsel og performance på arbejdet.

Negative følelser har det derimod med at indsnævre vores mindset og tanker, så vi fokuserer mere på et enkelt perspektiv eller på at håndtere den konkrete udfordring, der ligger foran os. Vi ryger ind i en selvforstærkende spiral af negative tanker, som desværre påvirker både os selv og dem omkring os meget stærkt. Faktisk viser undersøgelser, at en negativ tanke påvirker os 3-5 gange så meget som en positiv (Barbra Fredrickson).

Vær bevidst om dine negative følelser og håndter dem konstruktivt

Betyder det så, at vi ikke må være i dårligt humør eller tænke negative tanker? Nej, det gør det selvfølgelig ikke, da det er et vilkår ved det at være et menneske. Vi har også brug for de negative følelser som fx vrede, frustration og angst. Faktisk kan de lære os noget og være en stor kilde til udvikling, hvis vi er bevidste og håndterer dem rigtigt og ikke lader dem gå ud over andre mennesker.

Målet er at være en aktiv og bevidst aktør ift. sin egen (og andres) trivsel. Bevidst gå ind og arbejde med at øge mængden af positive følelser, bevidst at sætte gang i den positive spiral fremfor den negative. Bevidst at tage ansvar for sit eget humør og dets påvirkning på både ens egen præstation og på kvaliteten af ens relationer.

Som filosoffen og teologen K.E. Løgstrup sagde:

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”. (citat af K.E. Løgstrup)

I vores møde med andre mennesker får vi tildelt et stort ansvar. Et ansvar for, hvordan den anden går fra vores møde. Og det ansvar skal vi tage alvorligt, hvis vi ønsker trivsel i vores relationer på arbejdspladsen, som leder ift. vores medarbejdere,  i vores familie, i vores kærlighedsforhold og i forhold til venner osv.

Læs også

Negativitet – Brug den konstruktivt 

Bedre relationer – sådan gør du

Sådan bliver du hørt

Lever du på autopilot?

Giver du for meget?

Kend dine styrker, og skab mere trivsel i din hverdag