+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Selvomsorg modvirker stress og er godt for vores helbred, relationer og succes i arbejdslivet

Alt for mange mennesker oplever psykisk stress på arbejdet, føler sig drænet for energi og sover dårligt pga. bekymringer om arbejde, og antallet af stressrelaterede sygemeldinger stiger drastisk.

Pt. er 35.000 mennesker sygemeldt dagligt pga. stress og 500.000 føler sig alvorligt udbrændte pga. deres job. Undersøgelser viser, at ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser, og at stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i 2020.

Tempoet stiger fortsat

Tempoet i vores liv har ændret sig dramatisk over bare de sidste 15-20 år, og det ændrer sig fortsat i endnu højere tempo. Vi forsøger desperat at følge med og løber fra den ene deadline til den næste. Pga. teknologien handler det nu ikke bare om at have travlt i det fysiske liv, men også i det virtuelle. Vi tilbringer mere og mere tid online og på sociale medier. Vi skal ikke bare planlægge indkøb, aftensmad, tøjvask, legeaftaler for børnene, venner, weekender og ferier, men også lige huske at opdatere på Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter,  like, læse blogs, reagere på notifikationer og samtidig forsøge at optimere os selv og vores performance både privat og på arbejde. På trods af dette kapløb med tiden, lykkes vi alligevel ikke “godt nok”, alene af den grund, at det simpelthen ikke er menneskeligt muligt.

Vi søger anerkendelse og bliver i hamsterhjulet

Hvis man stopper tiden et øjeblik, hopper af hamsterhjulet og betragter dette scenarie udefra, virker det helt absurd, at denne livsstil skulle forestille at repræsentere det gode liv. Hvorfor accepterer vi en livsstil, hvor konstant overbebyrdelse er vores daglige virkelighed? Det gør vi, fordi vi gerne vil gøre vores bedste, leve op til vores ansvar og høste anerkendelse for at være gode medarbejdere, gode partnere, forældre, venner osv.

Vi bebrejder os selv, hvis vi ikke kan leve op til kravene, for det ser jo ud til, at alle de andre godt kan klare det. Men kan de nu også det? Eller har vi bare en tendens til at lukke øjnene for ubehag, smerter, angst og andre signaler fra krop og sind og fortsætte. For hvad er alternativet?

Tilfredshed og mening kræver selvomsorg

Alternativet er, at vi begynder at drage omsorg for os selv og forstår, at uden et grundlæggende fundament af tilfredshed og mening med livet, er det meget svært at opnå succes på nogen fronter, herunder i arbejdslivet og familien. Dette fundament har en meget stor indflydelse på både vores fokus, produktivitet, relationer og i det hele taget alt, vi beskæftiger os med.

Tilfredshed og mening avler positive følelser, som smitter af på rigtig mange områder: Vores evne til at lære, tænke kreativt og til at løse udfordringer. Når vi har det godt og hviler på vores fundament, spænder vi af og nydelsescentrene i hjernen aktiveres. Vi kommer os hurtigere over negative følelser og stress og føler os generelt mere optimistiske.

Læs mere om værdier her

Og styrker her

Læs om mindfulness og lyt til korte guidede meditationer  (nederst på siden)  her