+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Mennesker i trivsel har nogle fælles træk

Undersøgelser inden for positiv psykologi viser, at mennesker i trivsel har nogle bestemte træk til fælles. De er optimistiske ift. fremtiden, de er risikovillige og giver ikke op, når de møder modgang, De er åbne, venlige, taknemmelige, nysgerrige og engagerede i det, de laver. Derudover har de gode og nære relationer.

Alle kan arbejde på at få mere trivsel i deres liv

Det gode er, at vi allesammen kan arbejde på at få mere trivsel og dermed skabe en markant forskel i vores liv og blive den bedste udgave af os selv. Som Barbara L. Fredrickson (forsker i positivitet) beskriver det, har vi allerede det, der kræves inde i os. En aktiv ingrediens, som er uudtømmelig og som vi hele tiden kan tappe af. Men vi har også et tippepunkt, og når vi kommer under det, trækkes vi ind i en nedadgående spiral. Vores adfærd bliver rigid og forudsigelig, men omvendt hvis vi ligger over det trækkes vi ind i en opadgående positiv spiral, hvor vores adfærd bliver mindre forudsigelig og mere kreativ. Vi føler os mere levende. Vi kan i princippet selv vælge, om spiralen skal være nedad- eller opadgående. Men det kræver selvfølgelig bevidsthed om egen tankevirksomhed og adfærd og øvelse.

Ifølge Martin Seligman (leder af Positive Psychology Center ved University of Pennsylvania) indeholder begrebet trivsel 5 målbare elementer, der er gensidigt afhængige af hinanden og som hver især bidrager til vores trivsel. Tilsammen får de 5 elementer os til at blomstre.

De 5 elementer er:

1.Positive emotioner

Det er svært at trives uden positive følelser (glæde, håb, kærlighed, taknemmelighed, nydelse, humor, tryghed, varme, inspiration, passion, stolthed osv.) En generel positiv og optimistisk indstilling til livet øger vores modstandskraft over for stress og vores ydeevne. Vi bliver mere kreative, produktive og handlingsorienterede, når vi tænker positivt, og vi styrker vores immunforsvar.
Når vi er positive, slapper vi af i krop og sind og bliver åbne og tillidsfulde, hvilket skaber endnu flere positive emotioner, overskud til at klare vores udfordringer og bedre relationer til andre. Så man kan sige, at positive emotioner kickstarter en kaskade af gode ting, de udvider vores perspektiv og syn på vores muligheder og fremtiden, giver os et mentalt og fysisk overskud og skaber bedre relationer.

Indstil din hjerne på mere positivitet med denne simple øvelse

2. Engagement

Engagement handler om, at vi er interesserede i det vi laver, lærer nyt, bliver udfordret tilpas og dermed glemmer alt om tid og sted. Vi er i flow og genererer masser af energi.

Læs evt. mere om flow her

3. Mening

Når vi udlever vores værdier og mål og føler, at vi gør en forskel ikke bare for os selv, men også for fællesskabet eller noget større. Når vi føler, at vi har et kald og lever det kald og dermed oplever dybt engagement og ansvar.

Læs mere om værdier her

4. Præstation

Det er vigtigt for os at føle, at vi bruger vores styrker og kompetencer, udvikler os og samtidig bidrager til et fællesskab med det unikke vi hver især har at bidrage med. Det betyder ikke så meget, hvad det er. Mere det, at vi føler, at vi skaber noget, har indflydelse og når vores mål. Og at andre anerkender os for det.

Læs mere om styrker her

5. Relationer

Vi trives bedre, lever længere og er mere resistente, når det kommer til stress og sygdom, hvis vi har nogle gode relationer i vores liv. Det gælder også på arbejdet, hvor gode kollegiale relationer betyder en hel del for vores generelle trivsel og arbejdsglæde.

Når vi oplever stor glæde, oplever mening og formål eller skraldgriner over noget, foregår det som regel sammen med andre mennesker. Vi definerer os selv ift. andre mennesker og den feedback, de giver os på vores adfærd osv. Så det at knytte sociale bånd både privat og på arbejdet er væsentlige faktorer for god livskvalitet.

Vi har altså mulighed for at øge vores egen trivsel og livsglæde betydeligt ved bevidst at gå ind og arbejde med ovenstående 5 elementer. Lykken ligger inde i os selv og ikke i noget udefrakommende.