+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

 

Life always gives us
exactly the teacher we need
at every moment.
This includes every mosquito,
every misfortune,
every red light,
every traffic jam,
every obnoxious supervisor (or employee),
every illness, every loss,
every moment of joy or depression,
every addiction,
every piece of garbage,
every breath.”

“Every moment is the guru.”

Charlotte Joko Beck (American Zen teacher)

Værn om din trivsel

Som det fremgår af citatet, er udfordringer og modstand en naturlig del livet. Det er uundgåeligt at møde modstand, og nogle gange (ganske ofte) skaber vi den selv. Men selvom stress, smerte og tab er en del af livet, vi er nødt til at acceptere, trives vi bedst, når vi har en overvægt af positive følelser i hverdagen. Og her kan vi selv gøre noget ift. at arbejde med vores mindset.

Resiliens kommer af det latinske verbum “resilire”, som betyder at hoppe tilbage eller rejse sig igen. Tænk på en tumling, der falder, men rejser sig igen eller en bambus, der bøjer sig i vinden, men retter sig igen, når stormen lægger sig. At være resilient handler altså om at bøje sig under pres, men ikke gå i stykker eller sætte sin trivsel over styr. Altså en evne til at “cope med”, tilpasse sig og håndtere modgang på en konstruktiv måde.

Det handler ikke om bare at overleve eller bide tænderne sammen, når tingene er hårde, men om at lære noget, udvikle os og bruge denne læring i fremtiden for at trives bedre på sigt, som citatet er inde på. Med andre ord det man kalder Posttraumatisk vækst.

Vi er alle født naturligt resiliente

Som udgangspunkt er alle født resiliente, ellers havde vi ikke overlevet som art. Dog kan det variere fra person til person, hvor resiliente vi er. Det handler bl.a. om genetik, opvækstmiljø osv. Er vi fx vokset op i et miljø med et meget lukket mindset, kan det være svært at se sig selv som proaktiv og handlekraftig, når livet går os imod. Det kan være, at vi så trøster os selv med for meget fjernsyn, rødvin, kage osv. Det dulmer vores følelser, vi får ikke handlet og bliver måske deprimerede. Det at handle på en svær situation, giver os en følelse af kontrol.

Vi kan selv opbygge resiliens

Heldigvis kan vi selv gøre rigtig meget for at opbygge resiliens ved ganske enkelt at øve os og dermed forebygge, at vi ryger helt ned, når vi møder modgang.

Fx kan vi øve os i at blive bedre til at mærke os selv, så vi tidligt registrerer, at vi er på vej ind i en negativ spiral. Herfra kan vi så fokusere på, hvad vi selv har kontrol over og indflydelse på og kan gøre eller ændre i situationen.

Det er også vigtigt på forhånd at vide, hvor eller hos hvem, vi kan hente støtte og hjælp.

Vi kan altså opøve færdigheder og tilegne os værktøjer, der lærer os at respondere mere fleksibelt, og dermed kan vi håndtere krisesituationer mere effektivt, komme hurtigere ovenpå og samtidig lære af processen og opbygge tillid til, at vi næste gang, vi kommer ud for en krise, ved, at vi kan håndtere det og komme hele ud på den anden side.

Man kan sige, at vi selv overtager styringen og bliver kaptajn på egen skude.

Reflektion

Hvis du tænker efter, vil du nok opdage, at du allerede har handlet resilient og fleksibelt i tidligere situationer i dit liv. Måske har du rakt ud efter hjælp, ændret perspektiv, brugt dine topstyrker, fokuseret på dine værdier, fokuseret på din krop for at opbygge mere styrke eller noget andet. Prøv at tænke tilbage på tidligere situationer, hvor du har oplevet udfordringer:

 

  • Hvad gjorde du for at løse situationen?
  • Hvilke ressourcer gjorde du brug af?
  • Hvilke styrker brugte du?
  • Hvilke værdier lod du dig lede af?
  • Hvilke redskaber brugte du til at berolige og styrke dig selv?
  • Hvem hjalp dig?
  • Hvad lærte du efterfølgende om dig selv og dine egne ressourcer efterfølgende?

Læs også:

Corona, mindset og værdier: https://cgcoaching.dk/blog/corona-mindset-og-vaerdier/

Vælger du aktivt det liv, du gerne vil leve? https://cgcoaching.dk/blog/vaelger-du-aktivt-det-liv-du-gerne-vil-leve/

Er du proaktiv? https://cgcoaching.dk/blog/proaktiv/

Morgenrutine, der giver overskud https://cgcoaching.dk/blog/morgenrutine-der-giver-overskud/

Tips til bedre søvn https://cgcoaching.dk/soevn/

Skru ned for selvkritikken https://cgcoaching.dk/blog/skru-ned-for-selvkritikken/