+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Her i starten af 2022 kan det være nyttigt med et mindset tjek. Har du overvejende et åbent/fleksibelt mindset eller et lukket/ufleksibelt mindset? Jeg har tidligere beskrevet de to mindset i et tidligere indlæg, men har du glemt det, får du lige en opdatering herunder.

Det åbne/fleksible mindset karakteriserer en pro-aktiv tilgang til livet, hvor vi fokuserer vores opmærksomhed på det, der virker hos både os selv og andre.

Vi tager naturligt udgangspunkt i vores egne og andres naturlige styrker og ikke i “svagheder”. Vi er overbeviste om, at intelligens, talenter og personlighed er foranderlige størrelser pga. hjernens plasticitet. Vi ved, at vi selv vælger, hvordan vi vil respondere på det, som livet byder os. Vi er bevidste om hjernens negativitets bias og om, hvad hhv. negative og positive tanker gør ved os, og vi formår bevidst at trække os selv ud af en nedadgående negativ spiral og over i en opadgående mere konstruktiv spiral. Vi sammenligner ikke os selv med andre, fordi vi grundlæggende er drevet af vores værdier og ved, at vi alle har hver vores unikke styrker og talenter. Vi drives af vores bevidste værdibaserede valg og forpligter os på at handle på det, vi ønsker os af livet.

Og ikke mindst forholder vi os nysgerrigt og åbent til de fejltagelser og tilbageslag, vi alle ind i mellem begår eller oplever, og ser det som en mulighed for udvikling, læring og vækst.

Det lukkede/fikserede mindset er derimod en re-aktiv tilgang til livet, hvor vi fokuserer vores opmærksomhed på det, der er galt, det der ikke virker både hos os selv og andre. Vi er overbeviste om, at intelligens, talenter og personlighed er en fast uforanderlig ting. Derfor vil vi ofte søge at perfektionere og kontrollere de evner, vi allerede har. Vi er bange for at kaste os ud i nye udfordringer af angst for at fejle. Vi har også svært ved at række ud, stille “dumme spørgsmål” og bede om andres støtte og hjælp, når vi har brug for det, fordi vi tænker at det signalerer svaghed. Vi sammenligner os selv med andre, har svært ved at forpligte os og kontrollerer eller undertrykker vores følelser. Og værst af alt – vi lærer og udvikler os ikke af vores fejltagelser.

Mange er desværre blinde overfor, hvor afgørende en rolle vores mindset spiller for vores trivsel, relationer og vores robusthed overfor stress , og tror fejlagtigt, at det er er umuligt at ændre. “Jeg er nu engang, som jeg er….”

Men forskning og undersøgelser indenfor neuroplasticitet viser, at vi kan udvikle og ændre vores mindset og dermed tage en ret høj grad af ansvar for vores egen trivsel og livsglæde, (hvis vi i øvrigt ellers er mentalt sunde og raske). Trivsel er altså noget vi langt hen ad vejen selv kan skabe. Det er et sæt færdigheder, vi kan træne, og som vi burde lære allerede i vuggestuen.

For de fleste mennesker er et åbent/fleksibelt mindset noget, vi skal arbejde bevidst med hele livet. Akkurat på samme måde, som vi træner vores krop, skal vi se vores sind som en muskel, der skal trænes for at opnå en optimal livskvalitet. Vi kan selv arbejde på at komme ind i en opadgående positiv spiral ved bevidst at rette vores opmærksomhed mod det, der virker, det vi er taknemmelige for, og det vi tror på og har lyst til at bidrage med, som giver mening for lige netop os.

Reflektion: Har du et lukket mindset?

Kan du svare ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål?

  • Jeg oplever tit situationer, hvor jeg fortæller mig selv, at jeg ikke har talent nok eller er intelligent nok
  • Jeg oplever tit situationer, hvor jeg bliver defensiv/føler modstand
  • Jeg oplever tit situationer, hvor jeg er tilbøjelig til at give op, hvis der opstår forhindringer
  • Jeg er bange for at stille “dumme” spørgsmål til møder eller i undervisningssituationer
  • Jeg bliver typisk kritisk over for mig selv, når jeg begår fejl eller tingene ikke flasker sig for mig

I coaching arbejder vi bl.a. med at skabe at skabe øget selvindsigt og viden om egne værdier, styrker, talenter og svagheder, mere støttende overbevisninger og selvomsorg, øget nysgerrighed og lyst til livslang læring og fortrolighed og accept af den modstand og de udfordringer, vi alle møder, men responderer forskelligt på.

 

Vil du læse mere om mindset, så læs flg. tidligere indlæg:

Corona, mindset og værdier her

Er du proaktiv? Læs her

Tag ansvar for dit humør? Læs her