+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

 

Corona har haft store konsekvenser for at vores måde at tænke arbejde på. Og der er vist heller ikke så meget tvivl om, at den måde, vi hidtil har arbejdet på med øgede krav til omstillingsparathed, performance og manglende work-life balance har været meget usund og kun har ført til mere stress og mindre trivsel end nogensinde. Manglende produktivitet, sygefravær og en følelse af ikke at kunne følge med i sit eget liv og deraf følgende meningsløshed, har for mange været den triste følge af vores arbejdskultur.

Mange vælger da også i coronaens kølvand at tænke i nye baner. De sidste 16 måneder, hvor mange af os har arbejdet hjemme, har været en tiltrængt “pause” fra hverdagens autopilot og har for mange givet lidt mere tid til fordybelse og reflektion over, hvad det egentlig er, der er væsentligt i livet. Og for nogle er det blevet meget tydeligt, at den måde deres arbejdsliv er skruet sammen på, simpelthen har for høj en pris for både deres personlige frihed og deres fleksibilitet ift. familie, børn og fritid. Og det er livet simpelthen for kort og for dyrebart til.

Nogle vælger så at tage konsekvensen og gå mere direkte efter det meningsfulde liv ved fx at “downsize”, gå ned i arbejdstid, “crafte” eller re-designe deres job, så det passer bedre til deres livssituation med fx mindre børn, blive selvstændig, tage en ny uddannelse, skifte erhverv eller gå tidligere på pension.

Vi skaber og former konstant os selv, vores liv og vores fremtid gennem de valg, vi træffer hver dag; det kan være de helt store valg, der får afgørende konsekvenser for vores fremtid som fx valg af karriere, at stifte familie, at sige op, fordi vi ikke trives i det, vi måske troede var vores drømmejob osv. Og det kan være de mindre daglige valg, som handler om vores måde at respondere på små eller større problemstillinger.

Vi har (heldigvis) til hver en tid et valg ift. hvordan vi vælger at reagere, og ansvaret ligger altid hos os selv. Det ikke at vælge eller lade andre vælge for os, er også et valg (med måske langtrækkende negative konsekvenser). Heldigvis er livet ikke statisk, og vi kan til hver en tid (måske med lidt hjælp udefra) vælge at ændre retning – også når vi er kommet for langt ned ad et negativt spor eller lever for meget på autopilot.

Når vi vælger bevidst og proaktivt på baggrund af vores bevidst afklarede værdier og styrker, skifter vi fokus og dermed følelser. Vi starter så at sige en kædereaktion – en positiv selvforstærkende, opadgående spiral af mere kreativ og løsningsfokuseret tænkning og mindre forudsigelig og rigid tankegang og adfærd.

Og herfra er det langt lettere at træffe bevidste, konstruktive valg, der bringer os nærmere et liv med mening og trivsel.

Hvad har corona lært dig?

  • om dine vigtigste værdier?
  • om dit mindset?

Læs mere om mindset her

Læs mere om at være proaktiv her

Læs mere om negativitet her

Læs Første skridt mod balance er erkendelse her

Læs mere om værdier her

Læs Værdier dit livsfundament her

Læs mere om fortrydelser her