+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Leveregler

Er du bevidst om dine leveregler?

Vi har alle et sæt regler, vi lever efter mere eller mindre bevidst. Oftest mindre bevidst. En regel er en overbevisning, der er formet tidligt i livet, og som sætter de standarder, du forventer af dig selv. Leveregler kan være problematiske, hvis de bliver for rigide og ufleksible og umulige at leve op til. De kan være en væsentlig grund til, at vi får stress og er derfor værd at være opmærksom på.

Eksempler på leveregler kunne være:

 • Hvis jeg bliver kritiseret, betyder det, at jeg er en fiasko til mit arbejde
 • Hvis jeg performer til topkarakter, synes andre, at jeg er superdygtig til mit arbejde.
 • Hvis jeg begår fejl, så synes andre, at jeg er inkompetent
 • Hvis jeg siger nej til andre, kan de ikke lide mig
 • Hvis jeg kontrollerer mine kære, sker der ikke noget med dem
 • Hvis ikke alle kan lide mig,  er der nok noget i vejen med mig.
 • Hvis jeg ikke ser godt ud, er i form osv. , synes andre, at jeg er en taber

osv. osv.

I en regel ligger der altså et hvis…, så… Altså en betingelse og en konsekvens.

Regler opstår, fordi vi har en grundlæggende overbevisning om os selv, positiv eller negativ, som er blevet dannet gennem vores opvækst og vores erfaringer. Det kan være i familien, i skolen, blandt venner, kærester osv. Det kunne være: “jeg er ikke dygtig nok”, “jeg er ikke slank nok” osv. Det kan også være positive overbevisninger, som: “jeg er sjov og andre elsker at være sammen med mig”, “jeg får altid de jobs, jeg vil have” osv.

Ofte vil vores syn på os selv være forvrænget og ukorrekt, dels fordi det ofte er baseret på et barns syn, og dels fordi det er andres holdninger, værdier og normer, vi har taget til os. Når vi først har etableret en bestemt overbevisning, kan det være svært at frigøre os fra den og sætte spørgsmålstegn ved den. Den bliver nemlig vedligeholdt og styrket af forudindtaget tænkning. Vi har let ved at få øje på og lægge vægt på alt det, der stemmer overens med overbevisningen og frasortere og nedvurdere alt, der ikke stemmer overens med den. Dette medfører, at vi udvikler regler eller strategier til at håndtere os selv, andre mennesker og verden, baseret på den antagelse, at overbevisningen er sand. For selvom vi tror, at vi i en eller anden udstrækning ikke er attraktive, værd at elske osv. skal vi jo stadig fungere i dagligdagen. Reglerne hjælper os med dette. De bliver en måde at kontrollere vores liv, så længe vi overholder den.

Et eksempel på en regel for en som har overbevisningen Jeg er ikke god nok, kunne være: “Hvis jeg gør alt perfekt, så kan andre godt lide mig.”

Når vi har et lavt selvværd, bestemmer vores regler de standarder, vi forventer af os selv, hvad vi skal gøre for at blive accepteret, og hvordan vi skal opføre os for at føle os gode nok. Nogle regler kan fange os i et negativt mønster og forhindre os i at være frie og opnå vores mål. De underminerer vores selvværd, fordi de stiller krav til os, som er umulige at imødekomme. De fleste af os har regler, som er uhensigtsmæssige i forhold til at definere succes, kærlighed, sikkerhed osv. Vi har udviklet et utal af måder at føle os dårligt tilpas på, men kun få måder at føle os godt tilpas på. Selv mange af de mennesker, som ser ud til at have succes, har så mange regler for sig selv, at de aldrig føler sig tilfredse eller lykkelige. At have mange uhensigtsmæssige regler ødelægger ikke bare dit eget liv, men også dit forhold til andre, og alligevel forventer vi, at andre følger vores regler. Hvis du dømmer dig selv hårdt, dømmer du som regel også andre hårdt.

Om vi opnår vores mål eller ej er også i høj grad afhængig af vores regler. Vi kan beslutte at prioritetere fx lykke, men hvis vores regler for lykke er, at alt skal gå helt som planlagt, vil vi ikke opleve lykke særlig ofte i vores liv. Livet er uforudsigeligt og kan ikke kontrolleres, så vi kan lige så godt lade være med at prøve. Til gengæld kan vi styre vores egne regler for, hvornår noget bringer os glæde eller smerte.

Heldigvis kan regler ændres og udfordres. Man kan bevidst konstruere nye mere fleksible regler, der er mere realistiske at opnå. Fx kunne levereglen “Hvis jeg begår fejl, så synes andre, at jeg er inkompetent”, ændres til “Det er menneskeligt at fejle, de fleste gør det ind imellem, og man lærer i øvrigt af sine fejl”.

Øvelse:

 • Se om du kan identificere en eller flere af dine leveregler: Hvis…..så…..
 • I hvilke situationer er reglen særligt dominerende?
 • Hvor kommer den fra, tror du?
 • Hvordan begrænser den dig?
 • Hvad opnår du ved at have denne regel?
 • Hvordan ville det være ikke at være styret af denne regel?
 • Ville du kræve det samme af andre, som du kræver af dig selv?
 • Kan du omformulere reglen, så den bliver mere fleksibel og rummelig?

Tanker. Læs her

Grænser, selvomsorg og stress. Læs her

Stresscoaching. Læs her

Værdier. Læs her

Frygt fjerner dig fra dine værdier. Læs her

Læs mere om mindfulness til forebyggelse af stress her

Stress og udvikling læs her