+45 2514 3482 mail@cgcoaching.dk

Trivsel er vores evne til at føle os godt tilpas og fungere optimalt og effektivt i vores arbejdsliv (og privat). Evnen til at navigere i hverdagen med dens op- og nedture. Trivsel handler om at føle sig godt tilpas fysisk, mentalt, følelsesmæssigt, spirituelt, intellektuelt og socialt og kunne opnå det, vi ønsker os både arbejdsmæssigt og privat.

Trivsel

Martin Seligman, amerikansk psykolog og professor i positiv psykologi, inddeler trivsel i 5 elementer, nyere forskere inddrager et sjette element, nemlig helbred, da vores helbred er ret afgørende for vores trivsel. Disse 6 elementer bidrager hver især til vores trivsel, og er alle vigtige i det regnskab:

1. Positive følelser

Positive følelser er en vigtig del af vores trivsel, men vores hjerne har desværre en negativitets bias, som betyder, at den (af evolutionære grunde) er designet til konstant at være opmærksom og på vagt overfor alt, der evt. kunne være en trussel for os. Når vi vokser op, lærer vi hurtigere at undgå det, der føles ubehageligt end at søge det, der føles rart for os. Det at reducere negative tanker er hårdt arbejde, og vi er nødt til hele tiden at være meget bevidste om vores mindset, tanker, følelser og humør, da reptilhjernen hele tiden vil forsøge at undervurdere det positive, især når vi er under pres, stressede eller nervøse.

Ikke desto mindre er positive følelser meget afgørende for vores velbefindende og trivsel, da de simpelthen ændrer ved den måde, vores hjerne arbejder og fungerer på. Positivitet får os til at tænke “bredere”, vi bliver mere open-mindede, fleksible, kreative og løsningsorienterede og bedre i stand til at handle og tage ansvar for os selv, andre og vores fremtid. En positiv spiral, som får os til at turde mere og gøre mere.

Negative følelser har desværre den modsatte effekt; vi bliver mere snæversynede og handlingslammede. Vi har svært ved at se løsninger og ryger ind i den negative spiral, hvor negative tanker avler flere negative tanker. Krop og sind bliver anspændt.

Læs mere

Skru ned for selvkritikken!

Er du sensitiv overfor kritik?

Hvilke leveregler styrer dit liv?

Selvomsorg

Taknemmelighed – en vej til trivsel

Slut fred med dig selv

Negativitet – sådan bruger du den konstruktivt

Tanker

Hvordan lyder din indre dialog?

2. Engagement

Engagement er nøglen til din energi. Der må være en balance mellem det du giver, og det du modtager. Det kan fx være det, du investerer i dit job, og den tilfredshed du opnår ved det. Engagement er nært forbundet med “Flow”, hvor du har en følelse af autonomi; målene er klare, du får den rette feedback, der er balance mellem opgaven og dine ressourcer, du glemmer tid og sted og er i “Nu’et”. En ideel tilstand, hvor vi er i balance og trivsel for en tid.

Læs mere

Flow

Sådan skaber du bæredygtig motivation.

Styrker og trivsel

Styrker din vejviser til autenticitet.

Hvad menes der med styrker?

Er selvkontrol og disciplin en af dine styrker?

Tag en gratis styrketest

De 24 styrker

3. Relationer

Et godt arbejdsliv inkluderer, at vi kommer godt ud af det med vores kolleger, og at vi bliver anerkendt for det arbejde, vi udfører af både vores leder og kolleger. Gode kolleger, smalltalk over kaffemaskinen og sociale støtte er vigtigt for trivsel. Faktisk viser undersøgelser, at lige netop vores relationer (eller mangel på samme) er noget af det, der har den største indflydelse på vores trivsel. Vi er sociale væsener og har brug for hinandens selskab og støtte. Undersøgelser viser også, at vi er mere robuste overfor stress, hvis vi har mindst en god kontakt på arbejdet.

Ofte er det små, men meget powerfulde ting, der skal til for at forbedre vores relationer; en optimistisk attitude, taknemmelighed, når nogen gør noget for os, venlighed over for alle, deltage i de sociale arrangementer og undgå sammenligning med andre. Man kan også opøve sine kommunikationsfærdigheder, så man mindsker konflikter med andre.

Læs mere

Kommunikation. Sådan bliver du hørt

Giver du for meget i dine relationer?

Lidt mere om styrken venlighed.

Tag ansvar for dit humør.

Hvor god er du til at lytte?

4. Mening

Mening kommer af at have en følelse af formål med det, man laver på arbejde. At man føler, at man gør en forskel af en eller anden art, at ens værdier matcher virksomhedens, og at man ikke skal lave for meget om på den, man dybest set er.

Læs mere

Er dit arbejde dit kald?

Trivsel og mening

Værdier

Værdier dit livsfundament.

Værdier og hvordan de styrer dit liv.

5. Resultater

Vi har alle et behov for at skabe noget, opnå noget. At have succes med det, vi laver

6. Helbred

Det er klart, at når vi ikke har det godt fysisk, har smerter, er energiløse osv., påvirker det vores trivsel markant. Det påvirker ikke bare vores energiniveau, men også vores tanker, adfærd, relationer og effektivitet.

Gode og sunde vaner handler bl.a. om at spise sundt og nærende, bevæge sig regelmæssigt og sove godt. Det handler også om at holde nærende pauser og være mindful og langsom i løbet af dagen. Indlægge små pauser

Trivselselementerne er i øvrigt tæt forbundet med vores styrker, for jo mere vi har mulighed for at bruge vores styrker på arbejde, jo flere positive følelser, engagement, gode relationer, mening og gode resultater  vil vi opnå.

Studier viser, at en høj grad af trivsel har en lang række positive følger, bl.a.:

  • øget robusthed ift. stress
  • mere energi
  • bedre helbred og tilfredshed
  • man bliver mere produktiv og effektiv, når man arbejder
  • at man er vellidt af andre

At vedligeholde sin trivsel og finde tid og energi til sig selv kan dog være lidt af en udfordring for det moderne menneske, og studier viser i da også, at mange af os bare kommer gennem dagen uden egentlig at trives.

Hvis vi vil trives optimalt, er vi nødt til at kigge på alle 6 elementer og give dem opmærksomhed hver især. Studier viser, at ligesom når vi styrker vores muskler i kroppen, er det muligt at styrke og forbedre hvert af trivselselementerne ved at implementere små gode vaner i vores liv. Men det kræver, at man er vedholdende og gør det til en daglig vane.

Læs mere

Work- life balance coaching

Første skridt mod balance er erkendelse