Work-Life Balance coaching

sten

Nogle af de ting vi vil arbejde med vil typisk være specifikke udfordringer, du står i og/eller nedenstående områder:

 

Værdiafklaring

Styrker

Balance mellem familie/privatliv og arbejde

Roller (hjemme og på arbejde)

Personligt lederskab

Proaktivitet fremfor reaktivitet

Kunne sige til/fra og være tydelig over for omgivelserne (hjemme og på arbejde)

Tidsstyring og prioritering

Negative overbevisninger, regler, mønstre, tanker og historier

Overskud og balance i hverdagen

Sund egoisme/selvomsorg

Stresshåndtering

Målsætning og handleplan

 

Læs mere om livsbalance her

Læs mere om værdier her

Læs mere om styrker her

Læs mere om stresssymptomer her

Læs mere om stresscoaching her

Læs mere om kvinder og stress her

Læs mere om, hvordan du forebygger stress her

Læs mere om selvomsorg her

Læs mere om mindfulness her

Læs mere om mindfulness og stress her